2015-12-11 10:45Pressmeddelande

​Tolv kulturprojekt i länet delar på en miljon

null

Tolv kreativa kulturprojekt i länet får dela på en miljon kronor 2016. Det har Landstinget Västmanland och Länsstyrelsen i Västmanlands län gemensamt beslutat.

Pengarna är en del i samarbetet mellan landstinget och länsstyrelsen för att stödja tillväxtskapande utveckling och nytänkande inom kulturområdet.

I bedömningen har särskild vikt lagts på tillväxtskapande utveckling och nytänkande, regional spridning och tillgänglighet, samarbete med andra aktörer, omfattning av utåtriktad verksamhet samt hur projektet genererar kompetenshöjning i den egna långsiktiga verksamheten.

I år har tolv av totalt 31 ansökningar beviljats bidrag. Dessa är:

Studieförbundet Vuxenskolan  Unity and Rebel Girls 100.000
Anrikningsverket  Konstprogram Norbergfestival 2016  50.000
Valdes/Eriksdotter Kortfilm - Varje vecka  50.000
Teatercentrum Östra Kompetensutveckling för fri scenkonst i Västmanland 100.000
Arkiv Västmanland  Arkivkrafter för livskraft 100.000
Västmanlands läns hemslöjdsförbund Slöjdklubben på turné 100.000
Konstfrämjandet Västmanland Grafisk gemenskap. Nordiska perspektiv. 100.000
Riksförbundet Unga Musikanter Süpertstar Tour Västmanland 100.000
Folkets bio Västerås Ung film i Västmanland 100.000
Svenska Folkdansringen Utveckla folklig dans i Västmanland 50.000
Skådebanan Västmanland KulturStrömmar 100.000
Kulturföreningen Lasses kvarter Lasse på rymmen  50.000
    1.000.000

För mer information kontakta:

Lena Karlström, kulturchef Landstinget Västmanland
021-17 34 53

Bo Bernerstedt, näringslivsutvecklare Länsstyrelsen Västmanlands län
010-224 92 21


Om Region Västmanland

Regionens huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional utveckling samt miljö. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.


Presskontakt

Presskontakt vid allvarlig händelse
Kommunikatör i beredskap
Presskontakt vid allvarlig händelse
Vid pågående allvarlig händelse utanför kontorstid. Kommunikatör i beredskap.
Eva Lindahl
Kommunikationsdirektör
Eva Lindahl