2023-05-26 07:05Pressmeddelande

Tillåt gårdsförsäljning av alkohol i Västmanland

Region Västmanland ansöker på nytt om att bli försöksregion för gårdsförsäljning av alkohol. En tidigare ansökan avfärdades hösten 2020 av den dåvarande regeringen. Nu gör regionen ett nytt försök hos den nya regeringen. Liksom tidigare framhåller regionen att gårdsförsäljning kan ge jobb och tillväxt i länet.

Västmanland har den starkaste tillväxten av dryckesproducenter i hela Sverige. Att sälja direkt till konsument skulle kunna ge ännu högre tillväxt och bättre förutsättningar för näringslivet i Västmanland. I grunden vill vi att gårdsförsäljning ska bli tillåtet i hela landet. Vi vill med den här ansökan hjälpa till med att få en nationell lösning på plats, en gång för alla, säger Jenny Landernäs (M), ordförande i regionala utvecklingsnämnden. 

Regionen anser att en tillåten gårdsförsäljning av alkohol kan bidra till att utveckla länets besöksnäring och gynna landsbygdens utveckling. Länets besöksnäring är redan idag väletablerad med besökare från länet, övriga delar av Sverige och internationellt. Det finns en marknad för upplevelser kring mat och dryck där man gärna vill handla direkt från producenten. Det kan resultera i ökade inkomster, fler arbetstillfällen och i förlängningen även i en ökad export av västmanländska produkter.

För många besökare är det en självklarhet att kunna handla hantverksproducerade alkoholhaltiga drycker där den produceras, särskilt ur ett internationellt perspektiv. Gårdsförsäljningen innebär även en ökad efterfrågan på lokalt odlad frukt, bär och övriga grödor. Det bidrar till positiva effekter för länets självhushållning, säger Henrik Wester, turismchef i Region Västmanland.

Regionen anser att det går att få fram ett fungerande system där gårdsförsäljning av hantverksproducerad alkohol kan tillåtas utan att Systembolagets monopol äventyras eller där folkhälsan påverkas negativt.

Kontakt

Jenny Landernäs (M), regionråd och ordförande i regionala utvecklingsnämnden
076-511 61 27
jenny.landernas@regionvastmanland.se

Henrik Wester, turismchef, regionala utvecklingsförvaltningen, Region Västmanland
0704-18 79 59
henrik.wester@regionvastmanland.seOm Region Västmanland

Region Västmanlands huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional hållbar utveckling. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.


Presskontakt

Presskontakt dagtid
Presskontakt dagtid
Vardagar kl 08 - 16:30.