2019-06-18 13:30Pressmeddelande

Telestörningarna: Reservtelefoni och egen växelpersonal efter kl 17

Reservtelefoner och egen bemanning av växeln under kvällen och natten.
Så jobbar Region Västmanland nu för att minimera problemen som orsakas av telefonistörningarna.
​För att minimera skadeverkningarna av de rådande telefonistörningarna har regionen beslutat om följande tre åtgärder:

1) Aktivera reservmobiler på jourer

Alla som har jour i kväll den 18 juni får gå till kontaktcenter och hämta en reservtelefon. Aktuella telefonlistor finns att hämta ut i ledningssystemet.

2) Aktivera reservmobiler på utvalda verksamheter

3) Bemanna växeln istället för Kalix 24

Växeln bemannas av personal från Region Västmanland även efter klockan 17. Därmed minskar man sårbarheten.

För mer i nformation:

Tony Arkhag

Tjänsteman i beredskap

Telefon: 021-17 63 88 Mobil: 073-855 76 56

 

 


Om Region Västmanland

Region Västmanlands huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional utveckling samt miljö. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.

Kontaktpersoner

Presskontakt dagtid
Presskontakt dagtid
Vardagar kl 08 - 16:30.