2023-01-20 15:30Pressmeddelande

T-cellerna viktig faktor för skyddseffekt från covidvacciner

Covidvaccin gav ett bestående försvar mot sjukdomen via kroppens T-celler efter nio månader – trots att antikroppsförsvaret försvagats under samma tid. Det framgår av en studie på infektionskliniken i Västerås där 59 vårdpersonal provtagits. Resultaten har publicerats i den internationella vetenskapliga tidskriften Infectious Diseases.

T-cellsimmunitet skulle kunna förklara det höga vaccinationsskyddet mot svår covid-19 trots minskad effekt och sjunkande nivå av antikroppar, säger Anders Krifors, infektionsläkare och en av artikelförfattarna.

Nya virusvarianter – minskad vaccineffekt

RNA-vaccinen som togs fram mot covid-19 förmedlar information till kroppen att skapa så kallade spikeprotein som matchar det som finns på viruset – vilket resulterar i antikroppar som kan bekämpa sjukdomen. Sedan vaccinen introducerades har dock skyddseffekten från de specialdesignade antikropparna avtagit då nya virusvarianter tillkommit.

De månatliga proverna på personalen i studien visade emellertid att det så kallade T-cellssvaret var intakt efter nio månader. T-cellerna är en typ av vita blodkroppar och en viktig del av kroppens immunförsvar genom att de lär sig att känna igen olika typer av inkräktare och bekämpa dem, till exempel genom att döda infekterade celler.

Hypotesen är att vaccinerna ger ett långsiktigt covidförsvar via T-cellerna, och då framförallt ett skydd mot svår sjukdom och död. Men fler studier behövs på större grupper över längre tid för att kunna slå fast hur starka sambanden är, säger Emeli Månsson, infektionsläkare och också hon en av artikelförfattarna.

Starkt T-cellssvar efter 20 år

Pandemin har medfört ett uppsving runt om i världen för forskning om immunologi. Allt oftare riktas ljuset mot just T-cellerna och deras funktion i kroppen.

Det har visat sig att de som smittades av SARS i början av 00-talet fortfarande har ett starkt T-cellssvar mot sjukdomen. Vi går mot en fördjupad förståelse av hur vacciner jobbar med antikroppar och T-celler för att motverka sjukdom, säger Anders Krifors.

T-cellerna behöver kontakt med viruset eller ett vaccin för att kunna börja göra sitt jobb. Det finns alltså ingen genväg för att stärka dem, till exempel via vitamintillskott.

För mer information:

Anders Krifors. Infektionsläkare
Telefon: 021 - 17 36 94

Emeli Månsson. Infektionsläkare
Telefon: 021 -  17 37 65

Läs artikeln här.Om Region Västmanland

Region Västmanlands huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional hållbar utveckling. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.


Presskontakt

Presskontakt dagtid
Presskontakt dagtid
Vardagar kl 08 - 16:30.