2015-04-30 14:54Pressmeddelande

​Svårt sjuk fick åka sjuktransport i stället för ambulans

null

Landstinget har anmält en händelse enligt Lex Maria där en patient med potentiellt livshotande tillstånd hänvisades till sjuktransport i stället för ambulans.

Den aktuella dagen uppfattade personalen på ett äldreboende att en äldre man, som sedan en tid utreddes för låg puls, var tröttare än vanligt. En sjuksköterska gjorde bedömningen att patienten behövde akut sjukhusvård för sin låga puls (27 slag/minut).

Ambulanssjuksköterskorna som kom gjorde bedömningen att patienten kunde åka till akutmottagningen med sjuktransport, eftersom dennes tillstånd inte var nytt.

Patienten fick vänta 1,5 timmar på sjuktransporten till akutmottagningen. Där blev han snabbt omhändertagen och fick två dagar senare en pacemaker.

Landstinget har anmält händelsen eftersom det fanns risk för allvarlig vårdskada.

Efter händelsen har ambulanssjukvården uppmärksammat fallet för sina medarbetare och bland annat förtydligat praxis och rutiner.

För mer information kontakta:

Johan Nordmark, chefläkare
021-17 46 41

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Varje dag görs 4 000-5 000 besök inom vården i Västmanland. De allra flesta kontakter fungerar väl, patienterna får god vård och bra bemötande. Men i enstaka fall går något fel.
Varje patient som skadas i vården är en för mycket. Därför har Landstinget Västmanland en nollvision i patientsäkerhetsarbetet – ingen patient ska komma till skada i vården. Att offentliggöra Lex Maria-anmälningar är ett led i landstingets långsiktiga och systematiska arbete för att förbättra patientsäkerheten.

Lex Maria innebär att all sjukvårdspersonal har en skyldighet att rapportera allvarliga fel och misstag inom vården eller risk för allvarlig vårdskada. Syftet med en Lex Maria-anmälan är att förbättra sjukvården genom den utredning som görs och att Inspektionen för vård och omsorg gör en opartisk bedömning av händelsen. Utredningen gör att vården kan lära av misstag som sker så att de inte upprepas samt att de drabbade patienterna och deras närstående får klarhet i vad som faktiskt har inträffat.


Om Region Västmanland

Regionens huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional utveckling samt miljö. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.


Presskontakt

Presskontakt vid allvarlig händelse
Kommunikatör i beredskap
Presskontakt vid allvarlig händelse
Vid pågående allvarlig händelse utanför kontorstid. Kommunikatör i beredskap.
Eva Lindahl
Kommunikationsdirektör
Eva Lindahl