2023-02-07 12:21Pressmeddelande

Svar till IVO: Fixering vid sjukhus löser inte vårdens grundproblem

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, är fixerad vid sjukhus i stället för att se vården som ett system som måste hänga ihop för patientens bästa. Det anser Region Västmanland i sitt svar på myndighetens granskning av patientsäkerhet och vårdplatser.

Att bara räkna vårdplatser kommer inte att lösa vårdplatsbristen, varken i Västmanland eller i resten av landet. Tvärtom finns risken att man bromsar utvecklingen av ett sjukvårdssystem som hänger ihop och ger patienterna rätt vård på rätt nivå. I stället behöver svensk sjukvård lämna de gamla arbetssätt som ju skapat dagens problem, säger Lars Almroth, hälso- och sjukvårdsdirektör.

I sitt svar ger regionen IVO rätt i att beläggningsgraden är för hög, liksom att antalet utlokaliseringar av patienter mellan kliniker/avdelningar också behöver sänkas. Regionen instämmer även i att det är oacceptabelt att patienter vårdas i korridorer – och lovar åtgärder före sommaren.

Men regionen menar att myndigheten misslyckas med att sätta in frågan om beläggningsgrad i ett sammanhang där sjukhusvård endast är en del av ett större system.

IVO missar helheten. Under en enda slumpvis utvald dag i höstas kunde vi konstatera att 72 patienter på sjukhuset egentligen inte behövde inneliggande specialiserad vård. Ungefär hälften av dem behövde enbart omvårdnad, och den andra halvan hade kunnat få sitt vårdbehov genom sjukvård i hemmet – om det funnits en struktur för det, säger Lars Almroth.

Långsiktigt arbete startat

I sitt svar hänvisar regionen till det långsiktiga arbete som startade förra året för att få hälso- och sjukvården att fungera som ett integrerat system – där sjukhusvården är en av flera aktörer. Det handlar bland annat om att satsa på åtgärder så tidigt som möjligt i patientens sjukdomsförlopp för att undvika vård senare. Därför är primärvården och förflyttning mot nära vård viktigt. En första uppföljning av närvårdsteamet i Sala visar på 50 procent färre inläggningar och runt 60 procent färre vårddygn. Närvårdsteamen syftar till att ge en trygg, nära och individanpassad vård i hemmet och finns även i Köping, Fagersta och Västerås.

Nya arbetsformer och modern teknik

Regionen satsar också på nya arbetsformer och modern teknik för att patienter inte ska stanna kvar på sjukhusen längre än nödvändigt – och att de i vissa fall överhuvudtaget inte ska behöva läggas in. Ett exempel är egenmonitorering, vilket innebär att man med hjälp av digitala lösningar kan följa patientens hälsa i hemmet. Verksamheten startar i länet under 2023.

Dessutom ska bristen på vårdplatser motverkas genom skapandet av nya avdelningar med klart definierade uppdrag – samtidigt som den dagliga fördelningen av vårdplatser utvecklas.  Vecka 6 startade en avdelning på sjukhuset i Västerås för äldre multisjuka med stort omsorgsbehov.

Förutom att utveckla vårdsystemet vill regionen motverka personalbristen genom att göra vårdarbete mer hållbart och attraktivt, till exempel genom kompetensutveckling och nya arbetsformer.

För mer information:

Lars Almroth. Hälso- och sjukvårdsdirektör

Telefon: 021-17 40 40

 Om Region Västmanland

Region Västmanlands huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional hållbar utveckling. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.


Presskontakt

Presskontakt dagtid
Presskontakt dagtid
Vardagar kl 08 - 16:30.