2015-12-15 10:34Pressmeddelande

​Studenter mycket nöjda med sommarpraktik i länet

null

Initiativet att låta svenska läkarstudenter som studerar utomlands göra sin sommarpraktik i Västmanland har varit lyckosamt. En utvärdering bland årets studenter visar att de är mycket nöjda och samtliga svarar att de kan tänka sig att arbeta i Landstinget Västmanland.

- Mycket glädjande, säger landstingsrådet Hans Jansson (V). Syftet är att hjälpa studenterna att få sin praktik och förbereda dem för den svenska sjukvården samtidigt som vi vill att de ska få upp ögonen för Västmanland som framtida arbetsplats.

Cirka 3 000 svenskar studerar till läkare utomlands och av dem läser 1 000 i Polen. Sedan 2011 har Landstinget Västmanland ett samarbete med Wroclaw Medical University i Polen och har erbjudit ett antal av läkarstudenterna att göra sin sommarpraktik i Västmanland. Intresset har varit mycket stort.

Sommarpraktiken omfattar fyra veckor. Studenterna får då möjlighet att praktisera på olika delar av sjukvården.

I år fick de 22 studenterna efter praktiken möjlighet att svara på ett antal frågor om veckorna i Västmanland. Svaren visar att de är mycket nöjda, såväl med introduktionen, handledningen, boendet som praktikplatserna. Samtliga svarar också att de kan tänka sig att i framtiden arbeta i Västmanland.

- Sommarpraktiken är ett exempel på landstingets långsiktiga arbete för att klara kompetensförsörjningen. Det är tillfredsställande att studenterna är så nöjda och positiva till att arbeta i landstinget, säger Hans Jansson.

Här är några av studenternas kommentarer:

”Jag kände mig väldigt välkommen och alla var snälla och hjälpsamma på kliniken. Jag fick även upp ögonen för ortopedi, vilket jag tycker är väldigt kul. Jag fick även chansen att göra mycket själv om jag ville, vilket kändes utvecklande.”

”Allt var helt perfekt!”

”Bra handledning, bra upplägg. Jag kände mig välkommen och hela praktiken var genomtänkt.”

För mer information kontakta:

Hans Jansson (V), landstingsråd
021-17 59 90


Om Region Västmanland

Regionens huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional utveckling samt miljö. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.


Presskontakt

Presskontakt vid allvarlig händelse
Kommunikatör i beredskap
Presskontakt vid allvarlig händelse
Vid pågående allvarlig händelse utanför kontorstid. Kommunikatör i beredskap.
Eva Lindahl
Kommunikationsdirektör
Eva Lindahl