2014-11-11 10:10Pressmeddelande

Strategiska personalsatsningar i landstinget

null

Landstinget Västmanland gör en översyn av personal- och arbetsgivarpolitiken. Lönebildningen är ett av fokusområdena och 2015 tillskjuts 30 miljoner kronor till en personalpolitisk pott. Den ska användas till strategiskt riktade lönesatsningar.

- Våra värderingar och riktlinjer för lönebildningen är tydliga. Vi vill belöna erfarenhet och kompetens, säger landstingsrådet Lena Johansson (S). Att öka lönespridningen är en del i den långsiktiga strategin. Det skapar utrymme för att kunna göra så kallad lönekarriär som i sin tur motiverar och engagerar medarbetare att utvecklas.

- Baserat på den analys av löneläget som gjorts avsätts nu ytterligare 30 miljoner kronor från 2015 i en särskild personalpolitisk pott för bland annat strategiskt riktade lönesatsningar, säger landstingsrådet Juha Rundgren (V). Satsningen är utöver ordinarie lönerevision och ska ses som en del i en långsiktig strategi.

- Lönesättningen ska också vara individuell och differentierad. Fördelningen av tillgängligt löneutrymme görs i dialog mellan chefer och medarbetare samt fackliga organisationer, avslutar landstingsrådet Andreas Porsvald (MP).

Kunniga och engagerade medarbetare är den viktigaste förutsättningen för att västmanlänningarna ska få god och säker hälso- och sjukvård. Landstinget erbjuder intressanta och utmanande arbetsuppgifter, konkurrenskraftig lön, möjlighet till kompetensutveckling, ett bra chefskap och hälsofrämjande arbetsplatser. Inom alla dessa områden sker ett strukturerat utvecklingsarbete på kort och lång sikt.

Landstinget Västmanland arbetar ständigt med att anpassa lönebildning till verksamhetens behov och löneutvecklingen i omvärlden. Förra året gjordes en särskild lönesatsning på 17,5 miljoner kronor. Satsningen riktade sig till kvalificerade allmän- och grundutbildade medarbetare inom Vårdförbundets avtalsområde och överenskommelsen innehöll också satsningar på arbetsmiljön.

För mer information kontakta:

Lena Johansson, landstingsråd (S)  
021-17 46 42

Juha Rundgren, landstingsråd (V)
021-17 46 84

Andreas Porsvald, landstingsråd (MP)
021-17 45 35


 


Om Region Västmanland

Regionens huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional utveckling samt miljö. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.


Presskontakt

Presskontakt vid allvarlig händelse
Kommunikatör i beredskap
Presskontakt vid allvarlig händelse
Vid pågående allvarlig händelse utanför kontorstid. Kommunikatör i beredskap.
Eva Lindahl
Kommunikationsdirektör
Eva Lindahl