2021-11-25 12:46Pressmeddelande

Störningar inom serviceresor

Under en period har det förekommit störningar inom Kollektivtrafikförvaltningens serviceresor för särskild skolskjuts, färdtjänst, resor till daglig verksamhet och sjukresor. Det beror på att det i spåren av pandemin har uppstått förar- och fordonsbrist hos en av förvaltningens leverantörer.

Sedan en tid tillbaka har en av Kollektivtrafikförvaltningens leverantörer haft brist på både förare och fordon, vilket har lett till förseningar och ­inställda resor. Det har framför allt påverkat särskild skolskjuts, färdtjänst och resor till daglig verksamhet i Västerås och Sala kommun, ­samt sjukresor i Västmanland.

Genomförda och planerade åtgärder

För att åtgärda problemen har Kollektivtrafikförvaltningen regelbundna avstämningsmöten med leverantören. Förvaltningen informerar också resenärer via både telefoni och webbplats, och uppdaterar informationen i takt med hur situationen utvecklas.

Längre telefontider

De störningar som har uppstått i trafiken har också lett till fler samtal till beställningscentralen, som tar emot bokningarna för de olika serviceresorna. Det har i sin tur gjort att det även tar längre tid att komma fram för att boka en resa.

 Det är djupt beklagligt. Vi ser mycket allvarligt på de här kvalitetsbristerna eftersom uppdraget riktar sig till resenärer med särskilda behov. Tillsammans med vår leverantör jobbar vi för fullt för att komma tillrätta med problemen, säger Mohammad Sabet, biträdande förvaltningsdirektör på Kollektivtrafikförvaltningen.

Mer information

Mohammad Sabet
biträdande förvaltningsdirektör, Kollektivtrafikförvaltningen
021-17 68 45
mohammad.sabet@regionvastmanland.se

 Om Region Västmanland

Region Västmanlands huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional hållbar utveckling. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.


Presskontakt

Presskontakt dagtid
Presskontakt dagtid
Vardagar kl 08 - 16:30.