2018-08-22 11:28Pressmeddelande

Stor satsning på beroendevården

Region Västmanland startar en ny verksamhet inom Vuxenpsykiatrin, Tillnyktringsenheten. Samtidigt utökas vårdplatserna för abstinensvård som blir totalt 12 platser inom avdelning 91.   

Tillnyktringsenheten som startar i mars 2019 kommer tillsammans med Vuxenpsykiatrin vara en del av den högspecialiserade beroendevården vid Vuxenpsykiatri Västmanland. Tillnyktringsenheten ska vara en bas för motivationsarbete och en ingång i vård- och stödprocessen.

Avdelningarna kommer att ha ett tätt samarbete med Beroendemottagningen, som är specialiserad på missbruk och beroende. Här tillförs flera specialistkompetenser så som kuratorer, psykologer och fysioterapeut med syfte att ge patienterna bästa möjliga vård. Rekryteringen av de cirka 25 nya tjänsterna har påbörjats.

- Alla som arbetar med beroendevård känner stor stolthet för sitt arbete och ett starkt engagemang för målgruppen, säger Patrik Kalander, Sektionschef Beroendesektionen. Här från man som medarbetare dessutom vara med att forma och bygga upp en ny verksamhet från början.

Syftet med nysatsningen är att skapa förutsättningar för en säkrad vårdkedja med utökad kvalitet och tillgänglighet inom missbruks- och beroendevården. Beroendeenheten har redan idag ett nära samarbete med polis, socialtjänst och primärvården.

Utveckling och start av tillnyktringsverksamheten är resultat av ett ekonomiskt och nära samarbete mellan Regionen och länets kommuner.

För ev. ytterligare information, vänligen kontakta;

Patrik Kalander. Sektionschef Beroendesektionen
Telefon: 021-17 42 39 
E-post: patrik.kalander@regionvastmanland.seOm Region Västmanland

Regionens huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional utveckling samt miljö. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.


Presskontakt

Presskontakt dagtid
Presskontakt dagtid
Vardagar kl 08 - 16:30.