2015-03-19 09:00Pressmeddelande

Stor majoritet nöjd med vården

null

Åtta av tio (81 procent) västmanlänningar anser att de har tillgång till den vård de behöver, och är därmed något nöjdare med vården än genomsnittet för riket. Det visar den årliga befolkningsundersökningen Vårdbarometern.

- Det känns bra att en övervägande majoritet litar på att vården i länet fungerar. Landstingets arbete går i rätt riktning men fortfarande kan saker förbättras, inte minst när det gäller tillgängligheten, säger landstingsrådet Kenneth Östberg (S).

Sedan 2002 har Vårdbarometern mätt svenskarnas attityder till och kunskap om hälso- och sjukvården. Tillgång till den vård man behöver är en av de mest övergripande frågeställningarna i undersökningen. Ett annat viktigt område är förtroende där Västmanland ligger nära riksgenomsnittet.

Årets undersökning visar att kännedomen om 1177 Vårdguiden ökar kraftigt och Västmanland är nu bäst i Sverige. Nio av tio svarar att de känner till telefontjänsten 1177 medan drygt hälften känner till webbplatsen 1177.se.

Åtta av tio (83 procent) tycker det är positivt om läkare eller annan vårdpersonal diskuterar levnadsvanor med dem, t ex kost, motion, tobak och alkohol.

- Som en del i landstingets hälsofrämjande arbete pratar vårdpersonal med patienten om dennes levnadsvanor ur ett hälsoperspektiv. Det är glädjande att se denna positiva inställning till vårt hälsofrämjande arbete och att andelen positiva invånare ökar, säger landstingsrådet Pernilla Rinsell (MP).

När det gäller tillgänglighet till vården anser 65 procent att väntetiden till vårdcentraler är rimlig, medan 41 procent anser att väntetiden till sjukhus är rimlig, vilket är i nivå med riket. Däremot är det färre i Västmanland som anser att det är lätt att på telefon komma fram till 1177 jämfört med riket.

Andra resultat från Vårdbarometern:

  • 87 procent svarar att de kan tänka sig att avstå från antibiotika när så är möjligt, även om de riskerar några sjukdagar extra.
  • 47 procent anser att det är värdefullt att via internet kunna läsa sin journal.

För mer information kontakta:

Kenneth Östberg, landstingsråd (S)
021-17 65 21

Pernilla Rinsell, landstingsråd (MP)
021-17 43 57


Om Region Västmanland

Regionens huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional utveckling samt miljö. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.


Presskontakt

Presskontakt vid allvarlig händelse
Kommunikatör i beredskap
Presskontakt vid allvarlig händelse
Vid pågående allvarlig händelse utanför kontorstid. Kommunikatör i beredskap.
Eva Lindahl
Kommunikationsdirektör
Eva Lindahl