2021-01-18 13:30Pressmeddelande

Stor efterfrågan på vaccinationstider

Vaccinationen är igång i Västmanland bland prioriterade grupper. De första bokningsbara tiderna på vaccinationsnoderna tog snabbt slut.

- Vi får många frågor som gäller bokningen och när det kommer nya tider. Det är positivt att många i de prioriterade grupperna är angelägna om att snabbt bli vaccinerade. Tyvärr kommer det att vara lite ryckigt i möjligheten att boka vaccinationstid eftersom vi är helt beroende av leveranser av vaccin för att kunna sätta upp nya tider, säger Jonas Ekström, överläkare och ansvarig för vaccinering mot covid-19, Region Västmanland. 

Innan helgen kom besked om att leveranserna av Pfizers vaccin till Sverige kommer att bli mindre än vad som tidigare aviserats. Det är en tillfällig minskning av leveranserna som ger direkt påverkan på vaccinationen i Västmanland. De tider som finns i Västmanlands bokningssystem bygger på de doser av vaccin som regionen får levererade.

- Vi reviderar planeringen kontinuerligt för att kunna få ut så mycket tider som möjligt, men vi kan inte släppa nya tider förrän vi är säkra på att vi har doser för varje tid vi släpper i systemet. Det här betyder att det är svårt att i förväg tala om när det finns nya tider att boka, säger Jonas Ekström.

Bokningen av vaccination går till på två sätt: I e-tjänsten på 1177.se ser man i inloggat läge när det finns tider att boka. Telefonbokningen på nr 021-48 187 00 är bara öppen då det finns tider. Om man ringer numret och det inte finns tillgängliga tider så möts man av ett talsvar att tiderna är slut. De som bor på ett särskilt boende eller har hemsjukvård vaccineras i hemmet. Vissa kommuner erbjuder även de med hemtjänst vaccination i hemmet, men den möjligheten varierar.

- Alla som vill bli vaccinerade i den här första fasen kommer att bli det. Vårt uppdrag är att vaccinera så många som möjligt så snabbt som möjligt. Det kan säkert kännas frustrerande när man väntar på att få sin dos. Vi har förståelse för det och jobbar på så snabbt vi kan, säger Jonas Ekström.

Skriftlig information om hur bokning av vaccinationstid går till, skickas successivt ut till de grupper av invånare som ska vaccineras i fas 1.

Fakta om vaccination, fas 1

Grupper som nu kan boka tid för vaccination är:

  • Du som har hemtjänst eller hemsjukvård 
  • Du som bor tillsammans med någon som har hemtjänst eller hemsjukvård 
  • Du som arbetar inom äldreomsorg, hemtjänst eller hemsjukvård

Bokning samt av/ombokning sker via 1177.se med hjälp av bank-id eller via telefonbokningen för de som inte kan hantera digital bokning. Telefonbokningen är öppen vardagar 9-17. Tider för vaccination är beroende av tillgången på vaccin och leveranser, tiderna kan periodvis vara helt slut. Nya tider kommer in i bokningssystemet när nya leveranser av vaccin kommit.

 

 

Läs mer om vaccination mot covid -19:

https://www.1177.se/Vastmanland/sjukdomar--besvar/lungor-och-luftvagar/inflammation-och-infektion-ilungor-och-luftror/om-covid-19--coronavirus/om-vaccin-mot-covid-19/vaccination-mot-covid-19-i-vastmanland/

 

Kontaktperson:

Jonas Ekström
Överläkare och ansvarig för vaccinering mot covid-19, Region Västmanland. 
E-post: jonas.ekstrom@regionvastmanland.se 

 Om Region Västmanland

Region Västmanlands huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional hållbar utveckling. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.


Presskontakt

Presskontakt dagtid
Presskontakt dagtid
Vardagar kl 08 - 16:30.