2014-09-03 15:55Pressmeddelande

Stor bredd bland årets kulturstipendiater

null

Det är nu klart vilka som blir landstingets kulturstipendiater och vem som får hedersgåvan 2014.

Följande fyra personer får 25 000 kronor vardera i kulturstipendium:

Litteratur

Sven Olov Karlsson är född och uppvuxen på ett lantbruk i Norberg och bedriver i dag skogsbruk på föräldragården. 1996-1997 gick han på skrivarlinjen på Tärna Folkhögskola. Sven Olov har givit ut tre romaner, Italienaren, Amerikahuset och Porslinsfasaderna, den senare var i fjol nominerad till Augustpris i den skönlitterära klassen. Sven Olov har även givit ut två reportageböcker om svenska ödehus.

Film

Karl-Oskar Gustafsson är uppvuxen utanför Fellingsbro. Han har en magisterexamen i experimentell dokumentärfilm från Dramatiska institutet i Stockholm. Han driver sedan 2010 långfilmsprojektet Fagersta Story som är en dokumentär om framtidsstaden Fagersta. Dokumentärfilmen tar avstamp i filmen Fagersta - arbetets och stålets stad som spelades in 1944 och vars syfte var att locka arbetskraft till den växande staden. Vem har visionerna idag? Är det ett karismatiskt kommunalråd, ett framgångsrikt rockband eller en liten muslimsk förening? Fagersta story vill ge röst åt de som bor där idag.

Musik

Tilda Landehag har utbildat sig i musik och sång både på Carlforsskas gymnasiums estetiska program samt kulturskolans musiklinje i samarbete Mälardalens högskolas kammarmusiklinje. Tilda spelade i många år i tjejgruppen The Federales som bland annat var nominerade till Aftonbladets Rockbjörnen. Tilda har även haft egna soloprojekt under namnet Tilda Allie. Hösten 2013 kom hon in och började på ”Proffessional Musicianship Degree in Vocals” på Brighton institut of modern music. Utbildningen är treårig och Tilda har under våren 2014 spelat in sin första EP.

Bildkonst

Helena Piippo Larsson är född och uppvuxen i Västerås, och avslutade 2011 sina studier på Konsthögskolan i Umeå, programmet i Fri Konst. Hon arbetar med skulptur, video, fotografi och teckning och inspireras ofta av naturen. I hennes konstverk finns en strävan att ge en mer komplex bild till detaljer hämtade från naturen. I ett verk har hon skildrat kustlinjen Almö-Lindö genom fotografier och teckningar. Hon har haft separatutställningar och deltagit i en mängd grupputställningar.

Årets hedersgåva går till:

PRO - Västmanland vars kulturtradition har växt fram genom medlemmarnas eget arbete med bildnings­ och mötesverksamhet. Det handlar inte bara om att medlemmarna tar del av kulturutbudet som finns, minst lika viktigt är att delta i skapandet och påverka kulturens innehåll. Under två år genomför PRO-Västmanland tillsammans med ABF och landstinget projektet Livskraft - Kultur för och med äldre i Västmanland. Alla aktiviteter i projektet är öppna för alla äldre i Västmanland. PRO-Västmanland har på ett väsentligt vis bidragit till utveckling och samverkan inom kulturområdet i hela Västmanland. Distriktet lyckas engagera många länsinvånare på ett positivt sätt och utses till Landstinget Västmanlands hedersstipendiat 2014. Stipendierna kommer att delas ut vid landstingsfullmäktiges möte den 24 september.

För mer information kontakta:

Lena Karlström, kulturchef,
021-17 34 53


 


Om Region Västmanland

Regionens huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional utveckling samt miljö. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.


Presskontakt

Presskontakt vid allvarlig händelse
Kommunikatör i beredskap
Presskontakt vid allvarlig händelse
Vid pågående allvarlig händelse utanför kontorstid. Kommunikatör i beredskap.
Eva Lindahl
Kommunikationsdirektör
Eva Lindahl