2018-03-26 15:30Pressmeddelande

Stöld av narkotikaklassade läkemedel på Västmanlands sjukhus i Västerås.

Kirurgkliniken vid Västmanlands sjukhus i Västerås har identifierat stöld av narkotikaklassade läkemedel. Region Västmanland ser allvarligt på det inträffade och har polisanmält händelsen. En person är tillsvidare tagen ur tjänst.

I väntan på resultat från Polisens förundersökning har en intern utredning gjorts och nya rutiner har införts för att förhindra att liknande händelser ska upprepas i framtiden.

Kontaktperson:

Haile Mahteme. Verksamhetschef, Kirurgkliniken,

Västmanlands sjukhus i Västerås

Tel. 072-153 07 54

Regionens huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional utveckling samt miljö. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.


Om Region Västmanland

Regionens huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional utveckling samt miljö. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.


Presskontakt

Presskontakt vid allvarlig händelse
Kommunikatör i beredskap
Presskontakt vid allvarlig händelse
Vid pågående allvarlig händelse utanför kontorstid. Kommunikatör i beredskap.
Eva Lindahl
Kommunikationsdirektör
Eva Lindahl