2016-01-26 14:36Pressmeddelande

​Stiftelse kan ge mer pengar till forskning och innovationer

null

Landstingsstyrelsen sa på tisdagen ja till att landstinget bildar en forskningsstiftelse för att ytterligare främja forskning och innovationer.

- Forskning, utveckling och innovationer i landstinget behövs för att förbättra invånarnas hälsa och livskvalitet. Den forskning som i dag drivs inom landstinget har en bredd och ett djup som är unikt för ett mindre landsting. Med en forskningsstiftelse erbjuder landstinget företag, organisationer och enskilda möjligheten att vara med och bidra till att ytterligare stärka forskning och innovationer i länet, säger landstingsrådet Hans Jansson (V).

Landstinget Västmanland har sedan fem år en forskningsfond dit landstinget avsätter medel. Den föreslagna forskningsstiftelsen ska ses som ett komplement dit utomstående har möjlighet att donera pengar. Det är inte möjligt till forskningsfonden.

- Erfarenheten från andra landsting och regioner är att denna form av stiftelse är en framgångsrik väg att ökat tillskotten till forskning och innovationer inom regionen. Donationer ska ses som ett viktigt komplement till offentlig finansiering.

Forskningsstiftelsen föreslås få ett startkapital på 5 miljoner kronor. Landstingets medarbetare samt anställda hos utförare med landstingsavtal kan söka pengar från stiftelsen för olika forskningsprojekt och innovationer.

Stiftelsens medel blir avskilda från landstinget, enligt stiftelselagen. Landstingets inflytande tillgodoses genom stadgar och tillsättande av styrelseledamöter och revisorer.

Frågan om en forskningsstiftelse behandlas vid landstingsfullmäktiges sammanträde den 17 februari 2016.

För mer information kontakta:

Hans Jansson, landstingsråd (V)
021-17 59 90


Om Region Västmanland

Regionens huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional utveckling samt miljö. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.


Presskontakt

Presskontakt vid allvarlig händelse
Kommunikatör i beredskap
Presskontakt vid allvarlig händelse
Vid pågående allvarlig händelse utanför kontorstid. Kommunikatör i beredskap.
Eva Lindahl
Kommunikationsdirektör
Eva Lindahl