2022-06-13 10:17Pressmeddelande

Statliga pengar lyfter västmanländska filmare

Filmare i Västmanland ska nu få större möjligheter att förverkliga sina projekt. Detta tack vare Film Västmanland, ett nytt resurscentrum som stöttas med 800 000 kronor från statliga Kulturrådet.

Film Västmanland är ett av flera projekt som Kulturrådet ger stöd till under 2022. Totalt får regionen 2,7 miljoner kronor för att lyfta kulturen i Västmanland.

Det är fantastiskt att vi med stöd av Kulturrådet kan stärka kulturen i Västmanland. De fem projekt som blivit beviljade handlar om konst, film, digitala och pedagogiska satsningar för barn och unga samt hållbarhet och landsbygdsutveckling, säger Agne Furingsten, regionråd (L) med ansvar för kultur, folkbildning, forskning och innovation.

Förutsättningar för en levande filmregion

Två av projekten får 800 000 kronor vardera. Det ena är ett samarbete med åtta kommuner i länet för att utveckla arbetet med det uppstartade regionala resurscentrumet för film, Film Västmanland.

Tack vare kulturrådets fortsatta stöd ges fantastiska möjligheter för att bygga vidare på Film Västmanland, det resurscentrum som vi nu under år 1 har lagt grunden för. Det ger stora möjligheter för filmskapare att genomföra sina filmprojekt, utvecklas och hitta samarbeten med andra filmare. Vi skapar nu förutsättningar för en intressant och levande filmregion! säger Daniel Östborg, kulturutvecklare inom den regionala filmverksamheten.

Kulturell variant på spelet Pokémon go

KulturarvsberättARna är det andra projektet som får 800 000 kronor. Dels får barn och unga möjlighet att utforska länets kulturarv och skapa sina egna berättelser som publiceras på webbplatsen Kulturarv Västmanland. Dels får de möjlighet att möta kulturarvet genom den nyutvecklade appen Hubbla, via bland annat Augmented Reality (AR).

Det här går helt i linje med regionens mål att satsa mer på digitalisering och att göra barn och ungas röster hörda. Genom stödet från Kulturrådet kan vi nu fortsätta utveckla de två metoderna och göra kulturen ännu mer tillgänglig. Hubbla, som är en kulturell variant på spelet Pokémon go, kan exempelvis få fler att ta del av kulturupplevelser runt om i länet, säger Lotta Wedérus, enhetschef Kulturutveckling.

Fakta Kulturrådet

Kulturrådet är en myndighet som genom att främja, följa upp och fördela bidrag till kultur är med och förverkligar nationell kulturpolitik. Rådet arbetar för att utveckla Sveriges kulturliv i hela landet – men även utanför landets gränser.

Kontakt:

Agne Furingsten
Regionråd (L) med ansvar för kultur, folkbildning, forskning och innovation
E-post: agne.furingsten@regionvastmanland.se
Tel: 021-17 50 54

Lena Karlström
Kulturchef, region Västmanland
E-post: lena.karlstrom@regionvastmanland.se
Tel: 021-17 34 53

Sammanfattning av de fem projekten som fått beviljade bidrag:

Resurscentrum Film. Beviljat bidrag: 800 000 kronor (år 2 av 3)

Tillsammans med åtta kommuner i länet vill Region Västmanland fortsätta utvecklingen av Film Västmanland, ett resurscentrum för film. I kulturhuset i Hallstahammar har Film Västmanland skapat en mötesplats för filmskapare där de kan få teknikstöd, handledning och kompetensutveckling. Resurscentrumet ska bli en plats där filmskapare och filmintresserade från hela Västmanland kan mötas och få stöd och handledning. Här kan filmare genomföra sina filmprojekt samt få verktygen att utvecklas inom filmproduktion.

Projektet vill också utveckla filmen som uttrycksform. Därför ska manusutveckling och ett fritt och tillgängligt teknikstöd vara grundpelare i projektet. Inom ramen för projektet kommer filmare ges tillgång till teknik, kurser och workshops. Resurscentrum ska bli en kreativ och samlande mötes- och arbetsplats för filmskapare.

KulturarvsberättARna- barn och unga utforskar. Beviljat bidrag: 800 000 kronor (år 2 av 3)

Webbplatsen Kulturarv Västmanland utvecklas ytterligare genom en pedagogisk modell där barn och unga forskar om sitt närområde i samarbete med kulturaktörer i länet. Syftet är att barn och ungas egna berättelser ska synliggöras genom exempelvis film och podd, samt text och bild. Resultatet publiceras på webben eller i den nya kartbaserade appen.

Konstnärer och kulturaktörer kan också producera platsspecifikt innehåll till appen Hubbla, tillsammans med berättelser och information om platserna. Målet är att engagera barn och unga genom att samla in deras berättelser och låta dem utforska kulturarv genom ny teknik. Berättelserna blir en viktig kunskapskälla för det västmanländska kulturarvet.

Berättelsens kraft för en hållbar omställning. Beviljat bidrag: 350 000 kronor (år 3 av 3)

I en tid av klimatförändringar och omställning till ett hållbart samhälle vill Region Västmanland skapa en dynamisk miljö där konstnärer, författare, filmare, forskare och civilsamhälle samverkar. Projektet är en pilotstudie för metoden att kommunicera genom engagemang. Detta ska ske genom att samla in personliga berättelser som tolkas av forskare utifrån aktuell forskning. På så sätt kan det skapas en möjlighet att förstå klimatförändringarna utifrån ett lokalt perspektiv, och med känslomässiga uttryck.

ASK, Arbetsfält för samtida konst. Beviljat bidrag: 350 000 kronor (år 3 av 3)

Projektet har två fokusområden:

- att skapa förutsättningar för ett regionalt resurscentrum för konst i Västmanland för att stärka infrastruktur och kompetens för bild och form i regionen i samverkan med konstaktörer i länet,

- att resurscentrum i samverkan med kommunerna ska genomföra utställningar och andra aktiviteter inom samtidskonst. Syftet är bland annat att öka konstutbudet och öka samverkan mellan kommuner.

Kulturella kraftfält på landsbygden. Beviljat bidrag: 400 000 kronor (år 1 av 3)

Landsbygdens kulturaktiviteter bottnar ofta i lokala rötter och traditioner. De bidrar alla till att utveckla landsbygden på olika sätt. Nu har Region Västmanland och Region Örebro län gått ihop i en gemensam satsning. Hösten 2022 startar det nya projektet ”Kulturella kraftfält på landsbygden”. Projektet handlar om att undersöka och sprida kunskap om hur kultur är en del av landsbygdsutveckling. Kommuner, företag och civilsamhällets organisationer i Örebro och Västmanlands län blir viktiga parter i projektet. Det finns ett stort intresse för landsbygd och kultur även utanför Sveriges gränser. Därför kommer projektet också handla om internationellt erfarenhetsutbyte.Om Region Västmanland

Region Västmanlands huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional hållbar utveckling. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.


Presskontakt

Presskontakt dagtid
Presskontakt dagtid
Vardagar kl 08 - 16:30.