2015-08-20 09:00Pressmeddelande

​Start för VLs nya biljettsystem

null

Den 17 augusti togs VLs nya betal- och biljettsystem i full drift i Västerås och övriga länet kommer vara klart den 4 september.
Kollektivtrafiken i Västmanland har investerat i ett nytt och modernt system, då det gamla systemet varit i drift i över 20 år och bokstavligen höll på att falla sönder.
Det nya systemet innebär en mängd fördelar jämfört med det gamla Almexsystemet – både för kunder, förare och trafikplanering.

Det nya systemet innehåller ny molnetbaserad teknik med bland annat trafikanträkning, realtid i hela länet, infotainment och wifi på bussarna samt en enklare hantering för förarna.

För kunderna kommer det innebära nya tjänster som att köpa och ladda Resekortet på nätet, tappa-bort-garanti och att kunna koppla en reskassa till sitt Resekort.

- Kollektivtrafiken i Västmanland är ett av de första länen i Sverige att anamma molnetbaserad teknik, och vi ser att detta ökar framtida möjligheter för att ytterligare förbättra och förenkla resandet för länets invånare, säger Tommy Levinsson (S), ordförande i Kollektivtrafiknämnden, Landstinget Västmanland

VL kommer successivt att bygga på med nya tjänster. Just nu är fokus påatt installera den nya utrustningen i alla bussar samt att få alla resenärer att byta ut sitt gamla VL-kort mot det nya Resekortet.

- Vi har hittills bytt ut cirka 25 000 kort under augusti och vill verkligen tacka alla kunder som gjort bytet och även haft överseende med den lite röriga situation som uppstått till följd av det successiva utbytet av både resekort och utrustning, säger Maria Linder, förvaltningschef Kollektivtrafikmyndigheten i Västmanland..

Under september kommer Mina Sidor att tas i drift och det är redan över 2000 kunder som för-registrerat sig.

En förutsättning för att kunna nyttja fördelarna med att köpa och ladda Resekortet på nätet, tappa-bort-garantin mm, är att registrera sig på Mina Sidor på VL.se.

För mer information kontakta:

Tommy Levinsson (S), ordförande Kollektivtrafiknämnden, Landstinget Västmanland
021-17 34 93

Maria Linder, förvaltningschef, Kollektivtrafikmyndigheten i Västmanland
021-17 65 73


Om Region Västmanland

Regionens huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional utveckling samt miljö. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.


Presskontakt

Presskontakt vid allvarlig händelse
Kommunikatör i beredskap
Presskontakt vid allvarlig händelse
Vid pågående allvarlig händelse utanför kontorstid. Kommunikatör i beredskap.
Eva Lindahl
Kommunikationsdirektör
Eva Lindahl