2022-03-25 12:00Pressmeddelande

Start efter sommaren: Särskild psykiatrisk mottagning för äldre 

Efter sommaren öppnar Region Västmanland en psykiatrisk mottagning för personer som är äldre än 65 år och lider av svårare psykiska problem – ofta i kombination med olika kroppsliga sjukdomar.

Eftersom det i många fall handlar om patienter med stor samsjuklighet kommer samordning och vårdplanering vara en mycket viktig uppgift vid sidan av farmakologisk behandling och samtalsbehandling, säger Filip Da Cunha Meneses, sektionschef för öppenvårdspsykiatrin i Västmanland.

Arbeta nära den kroppsliga sjukvården

Äldrepsykiatrisk mottagning blir namnet på den nya enheten som kommer att finnas i samma lokaler som den övriga psykiatriska verksamheten på sjukhusområdet i Västerås. Men det handlar om en psykiatriverksamhet som ska arbeta extra nära den kroppsliga sjukvården.

Det gäller patienter som riskerar att hamna mellan olika delar av vården, till exempel äldre som vårdas för flera olika sjukdomar som till exempel hjärtsvikt eller diabetes – och samtidigt har psykiatriska problem, såsom demens och beteendeförändringar, förklarar Filip Da Cunha Meneses.

Sammansatta och komplexa problem

Satsningen är i linje med Socialstyrelsens rapport från 2018, som konstaterade att äldre än 65 ofta har mer sammansatta och komplexa psykiska problem – men trots det inte får en vård som bäst passar deras behov.  

Att satsa på den här gruppen är  investering som kommer resultera i färre inläggningar och minskad sjuklighet hos en stor grupp människor, och ytterst leda till mindre total belastning i vården, säger Filip Da Cunha Meneses.

I linje med Nära vård

Upptagningsområdet blir hela Västmanland, och mottagningen kommer även att göra hembesök, eftersom bristande förmåga att ta sig till behandling kan vara en av flera utmaningar för äldre med psykiska problem.

Den äldrepsykiatriska mottagningen är helt i linje med satsningen på Nära vård, vilket ju bland annat handlar om att stärka den psykiska hälsan i länet. Det är viktigt att regionen nu kan erbjuda en grupp äldre patienter rätt psykiatrisk vård på rätt nivå, säger Barbro Larsson (C ), regionråd med ansvar för psykiatri.

Den närmaste tiden startar rekryteringsarbetet med målet att ha personal på plats till maj-juni för att kunna starta verksamheten efter semestrarna. Det handlar om yrkesgrupperna medicinsk sekreterare, sjuksköterska, fysioterapeut, arbetsterapeut, skötare, kurator, psykolog samt psykiatriker – sammanlagt cirka tio personer.

För mer information:

Filip Da Cunha Meneses
Sektionschef
Tel. 021-17 34 29Om Region Västmanland

Region Västmanlands huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional hållbar utveckling. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.


Presskontakt

Presskontakt dagtid
Presskontakt dagtid
Vardagar kl 08 - 16:30.