2017-03-30 13:00Pressmeddelande

​Sörmland ansluter till Sjukvårdens larmcentral

null

Regionstyrelsen säger ja till att Landstinget Sörmland får ingå i Sjukvårdens larmcentral, den gemensamma ambulansdirigering som Region Västmanland och Region Uppsala driver i egen regi.

– Det är glädjande att fler har upptäckt hur väl vår gemensamma ambulansdirigering fungerar och vill ansluta. Själva är vi mycket nöjda med verksamheten som medfört kortare väntetider och högre kvalitet, säger regionstyrelsens ordförande Denise Norström (S).

Regionerna i Uppsala län och Västmanland tog 2015 som första landsting över ambulansdirigeringen i egen regi. Ambulansdirigeringen sköts av två larmcentraler, en vid Akademiska sjukhuset i Uppsala och en i Västmanlands sjukhus Västerås, som samarbetar som en enhet.

Syftet med att ta över verksamheten i egen regi var dels att höja kvaliteten i bedömningarna, dels att knyta samman ambulansdirigeringen med resten av vårdkedjan och att underlätta samordningen med vårdcentraler, kommuner, 1177 Vårdguiden och mobila läkarteam.

Beslutet i regionstyrelsen innebär att förhandlingarna med Landstinget Sörmland om att ingå i ambulansdirigeringen nu kan starta.

För mer information kontakta:

Denise Norström (S), regionstyrelsens ordförande
021-17 46 77


Om Region Västmanland

Regionens huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional utveckling samt miljö. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.


Presskontakt

Presskontakt vid allvarlig händelse
Kommunikatör i beredskap
Presskontakt vid allvarlig händelse
Vid pågående allvarlig händelse utanför kontorstid. Kommunikatör i beredskap.
Eva Lindahl
Kommunikationsdirektör
Eva Lindahl