2014-04-02 09:00Pressmeddelande

Sociala relationer och engagemang skyddar arbetslösa mot ohälsa

null

Arbetslösa med högt så kallat socialt kapital löper mindre risk att drabbas av ohälsa. Det visar en ny stor forskningsstudie i Mellansverige.

Arbetslöshet är en känd riskfaktor för ohälsa genom den psykiska och ekonomiska stress som det ofta innebär att stå utanför arbetsmarknaden.

En studie av drygt 20 000 personer i Uppsala, Sörmlands, Västmanlands, Värmlands och Örebro län undersökte kopplingar mellan arbetslöshet, socialt kapital och hälsa. Socialt kapital är ett mått på våra sociala nätverk, tillit mellan människor och social sammanhållning i ett samhälle.

- Studien visar att arbetslösa som upplever ett starkt socialt stöd från sin omgivning, är engagerade i föreningslivet och har hög tillit till sina grannar och till myndigheterna, har lägre risk för psykosomatiska symptom och psykisk ohälsa, säger forskaren Cecilia Åslund vid Centrum för klinisk forskning i Västerås.

Studien visar också att risken för ohälsa ökar dramatiskt för arbetslösa med lågt socialt kapital inom flera olika områden, exempelvis både upplevde ett svagt socialt stöd och kände låg tillit till sina grannar och till myndigheter.

Starkast skyddande effekt hittades för personer med starkt socialt stöd, det vill säga upplevelsen att ha människor omkring sig som kan hjälpa och ge stöd i svåra situationer.

- Att försöka bibehålla sina sociala nätverk och sitt sociala engagemang under arbetslöshet kan öka chanserna för att slippa drabbas av psykisk och psykosomatisk ohälsa, säger Cecilia Åslund.

Studien är publicerad i International Journal for Equity in Health 2014;13:22

För mer information kontakta:

Cecilia Åslund, medicine doktor vid Centrum för klinisk forskning 021-17 51 52, cecilia.aslund@ltv.se

Kent Nilsson, professor 021-17 32 54, kent.nilsson@ltv.se

 

 


Om Region Västmanland

Regionens huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional utveckling samt miljö. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.


Presskontakt

Presskontakt vid allvarlig händelse
Kommunikatör i beredskap
Presskontakt vid allvarlig händelse
Vid pågående allvarlig händelse utanför kontorstid. Kommunikatör i beredskap.
Eva Lindahl
Kommunikationsdirektör
Eva Lindahl