2022-02-15 16:21Pressmeddelande

Snart kan det nya akutsjukhuset i Västerås börja byggas

Den 15 februari tog regionfullmäktige beslut om att bygga den första etappen av Region Västmanlands nya akutsjukhus i Västerås. I och med beslutet i regionfullmäktige så går programmet för nytt akutsjukhus in i en ny fas. Nu kan byggstarten planeras och den beräknas bli under hösten 2022. Preliminärt kommer de första patienterna kunna vårdas i början av 2030.

Hälso- och sjukvården står inför stora förändringar som ställer krav på en allt snabbare förmåga att effektivt och säkert kunna ställa om för att möta framtida vårdbehov, möta demografiska förändringar, och säkerställa finansieringen av den högkvalitativa vård som bedrivs. Genom det nya akutsjukhuset i Västerås kommer Region Västmanland vara redo för framtidens vård, säger Denise Norström (S), regionstyrelsens ordförande.

Beslutet består av en rad punkter men kan summeras med att byggnationen av de nya vårdbyggnaderna kan starta till hösten. Inom ramen för beslutet finns även medicinteknisk utrustning, informations- och kommunikationsteknik och inredning, försörjningsbyggnad, ambulansstation och konst. Budgeten för byggnadsinvesteringar är 5,8 miljarder kronor och budgeten för investeringar i utrustning är 1 miljard kronor. Det finns också budget för konst i sjukhusmiljön.

Det nya akutsjukhuset byggs för att möta framtida behov. Utformningar och prioriteringar har utgått från att patienterna oavsett vårdutveckling alltid kommer att behöva tillgång till akutsjukvård och att säkerställa fungerande flöden oberoende av hur vården organiseras framöver, säger Lina Eriksson (L), regionråd.

I det nya akutsjukhuset planeras för akutmottagning med cirka 85 000 besök per år för barn och vuxna. Det kommer bland annat att innehålla akutmottagning, vårdavdelningar, operationssalar, röntgen, förlossningsavdelning och intensivvårdsavdelning. Dessutom planeras cirka 180 vårdplatser, främst enkelrum, som ersätter vårdplatser som finns i befintliga lokaler.

I utformningen av det nya akutsjukhuset har det varit viktigt med byggnader som kommer vara tillräckligt flexibla och anpassade för att kunna möta morgondagens vård under många år framöver. Byggnaderna och dess system ska även vara hållbara, vilket bland annat har inneburit ställningstaganden för att nå god energihushållning och att säkerställa tillgänglighet, säger Barbro Larsson (C), regionråd.

Det blir även vårdmottagningar och vårdstödjande ytor, som exempelvis kontor och omklädningsrum. De nya lokalerna kommer att bindas samman med det befintliga sjukhuset. Flera äldre byggnader kommer att rivas i ett senare skede.

Jag välkomnar beslutet att investera i ett nytt akutsjukhus i Västerås. I och med investeringen får den västmanländska hälso- och sjukvården bra förutsättningar att möte de framtida utmaningarna. I ett så här stort projekt är vi i alla delar inte överens men glädjande är att det finns en bred politisk enighet om att investeringen är nödvändig och bra för länet, säger Tomas Högström (M), regionråd i opposition.

Planeringen av det nya akutsjukhuset har pågått i cirka två år tillsammans med många arbetsgrupper, bland annat vård, logistik, fastighet, service. Investeringen finansieras till stor del av externa lån, men regionen har även en stor grad av egenfinansiering.

Kontakt

Denise Norström (S) 021-17 46 77

Barbro Larsson (C)021-17 41 86

Lina Eriksson (L) 021-17 50 90

Tomas Högström (M) 021-17 45 06Om Region Västmanland

Region Västmanlands huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional hållbar utveckling. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.


Presskontakt

Presskontakt dagtid
Presskontakt dagtid
Vardagar kl 08 - 16:30.