2021-01-22 14:08Pressmeddelande

Smittskyddsläkaren till länets högstadieskolor: Fortsätt med partiell distansundervisning eller utökning av undervisningslokalerna även under nästa vecka

Även om smittskyddsläget har förbättrats så bör högstadieskolorna i länet fortsätta med partiell distansundervisning eller en utökning av undervisningslokalerna.

- Även om antalet fall av covid-19 minskade i länet under vecka 2, så bedömer jag att det är för tidigt att rekommendera högstadieskolorna att helt gå tillbaka till undervisning på plats, säger smittskyddsläkare Jan Smedjegård.

Under förra veckan, vecka 2 2021, minskade det totala antalet fall av covid-19 i Västmanland jämfört med veckan dessförinnan. Denna gynnsamma utveckling förekom i samtliga kommuner i länet i form av motsvarande minskning av fallen, eller en mycket låg förekomst av fall.

- Det är ju också av värde för skolledningarna att kunna ha en mer långsiktig planering av hur undervisningen bedrivs. En något längre tid för uppföljning och utvärdering av smittskyddsläget ger ett bättre underlag till beslut om eventuella förändringar av rekommendationer, säger Jan Smedjegård.

Smittskyddsläkare Jan Smedjegård rekommenderar alltså att högstadieskolorna fortsätter med den inriktning som antogs under vecka 2 även under nästa vecka, alltså partiell distansundervisning eller utnyttjande av fler lokaler till undervisning.

För mer information:

Jan Smedjegård

Smittskyddsläkare

Telefon:  070-3967575


Om Region Västmanland

Region Västmanlands huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional hållbar utveckling. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.

Kontaktpersoner

Presskontakt dagtid
Presskontakt dagtid
Vardagar kl 08 - 16:30.