2021-01-13 14:21Pressmeddelande

Smittskyddsläkaren rekommenderar partiell distansundervisning på högstadieskolorna i åtta av tio kommuner i Västmanland

För att bromsa smittspridningen av covid-19 rekommenderar smittskyddsläkare Jan Smedjegård partiell distansundervisning på högstadieskolorna i åtta av tio kommuner i Västmanland:  Fagersta, Hallstahammar, Köping, Norberg, Skinnskatteberg, Surahammar, Västerås och Kungsör.

Under förra veckan, vecka 1 2021, ökade det totala antalet fall av covid-19 i Västmanland jämfört med veckan dessförinnan. I sju av länets tio kommuner; Fagersta, Hallstahammar, Köping, Norberg, Skinnskatteberg, Surahammar och Västerås, sågs också en motsvarande ökning av fallen.

 I Kungsörs kommun har antalet fall legat kvar på en oförändrad ganska hög nivå under de senaste veckorna, men andelen fall inom högstadieåldersgruppen 13–15 år har successivt ökat.

- Jag rekommenderar högstadieskolorna i dessa kommuner att införa partiell distansundervisning, eller som ett alternativ kunna utnyttja fler lokaler till undervisning för att på så sätt motverka trängsel, säger Jan Smedjegård.

Han påpekar dock att även i de två återstående kommunerna, Arboga och Sala, är det värdefullt om lämpliga åtgärder kan vidtas för att minska risken för att det uppkommer trängsel i skollokalerna.

Rekommendationen gäller tills vidare. Det planeras för återkommande dialogmöten varje vecka med högstadieskolornas chefer  - då möjlighet till omprövning av rekommendationerna kan komma att ske.

För mer information:

Jan Smedjegård

Smittskyddsläkare, Region Västmanland

E-post: 

jan.smedjegard@regionvastmanland.se


Tel: 021-17 51 21

 

 

 Om Region Västmanland

Region Västmanlands huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional hållbar utveckling. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.

Kontaktpersoner

Presskontakt dagtid
Presskontakt dagtid
Vardagar kl 08 - 16:30.