2015-04-13 08:00Pressmeddelande

Skadad tand Lex Maria-anmäld

null

Landstinget Västmanland har anmält en händelse enligt Lex Maria där en framtand på en ung patient skadats.

Patienten hade under flera gått på kontroll av bettet utan några anmärkningar. Men vid kontroll i slutet av 2014 konstaterade tandläkaren att en hörntand inte kommit fram som önskat. Av röntgen framgick att hörntanden skadat en framtand intill, sannolikt beroende av att det varit ont om plats. Framtanden är troligen så skadad att den måste tas bort.

Patienten har inga besvär men har remitterats till tandregleringen för fortsatt behandling. Prognosen bedöms som god.

Händelsen har anmälts till Inspektionen för vård och omsorg av Ann-Mari Fahlgren, anmälningsansvarig på Folktandvården AB.

För mer information kontakta:

Ann-Mari Fahlgren, anmälningsansvarig på Folktandvården AB
021-17 67 80


Om Region Västmanland

Regionens huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional utveckling samt miljö. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.


Presskontakt

Presskontakt vid allvarlig händelse
Kommunikatör i beredskap
Presskontakt vid allvarlig händelse
Vid pågående allvarlig händelse utanför kontorstid. Kommunikatör i beredskap.
Eva Lindahl
Kommunikationsdirektör
Eva Lindahl