2020-07-03 11:00Pressmeddelande

Sjukvårdspersonal med antikroppar mot covid-19 forsatt på samma nivå

Andel sjukvårdspersonal som uppvisar antikroppar mot covid-19 ligger på samma nivå.

I maj startades en forskningsstudie vid infektionskliniken i Västerås för att undersöka förekomsten av antikroppar bland sjukvårdspersonalen. Personal som ej påvisat antikroppar har fortsatt lämnat blodprover var tredje vecka. Efter första mätningen fastslogs att 14 % uppvisade antikroppar mot covid-19. Nu har studien kommit halvvägs – och resultatet indikerar att andelen som uppvisar antikroppar ligger på samma nivå.

Vi har gått från 17 till 21 antikroppspositiva sedan slutet av maj trots fortsatt inflöde av Covid-19 patienter. Detta indikerar god följsamhet till riktlinjer och rutiner bland medarbetarna. Man är hemma om man är sjuk, man håller avstånd på arbetsplatsen och använder skyddsutrustningen korrekt, säger Mulki Rashid, ST-läkare och en av forskarna bakom studien.

Vi planerar att erbjuda samtliga positiva att lämna prover igen mot slutet av studien, för att följa nivå, samt undersöka hur stor andel som har kvarvarande mätbara antikroppar, avslutar Mulki Rashid, ST-läkare.

Studien fortsätter fram till hösten 2020.

Kontaktperson:
Mulki Rashid, ST-läkare Infektionskliniken, Västmanlands sjukhus Västerås
Tel: 070-443 64 31
E-post: mulki.rashid.abdi@regionvastmanland.se


Om Region Västmanland

Region Västmanlands huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional hållbar utveckling. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.

Kontaktpersoner

Presskontakt dagtid
Presskontakt dagtid
Vardagar kl 08 - 16:30.