2014-04-30 15:11Pressmeddelande

Sjukhuset säkrar tillgång till vatten

null

Landstingsstyrelsen gav på onsdagen klartecken till byggande av en vattenreservoar vid Västmanlands sjukhus Västerås.

- Tillgång till vatten är en förutsättning för att bedriva en god och säker sjukvård. Med en reservtank garanteras tillgång till vatten på sjukhuset under åtminstone tre dygn i händelse av ett större vattenavbrott, säger landstingsstyrelsens ordförande Denise Norström (S).

Landstinget har sedan tidigare säkrat sjukhusens tillgång på elektricitet med dieseldrivna reservkraftaggregat som startar vid strömavbrott. Parallellt med det arbetet har möjligheten att säkra vattenförsörjningen vid ett avbrott undersökts, bland annat har provborrningar gjorts.

En utredning som nyligen gjorts föreslår att en vattenreservoar grävs ned på sjukhusområdet. Reservoaren byggs i betong och ska rymma cirka 1 300 kubikmeter. För att säkerställa bra vattenkvalitet kommer en del av reservtankens vattenvolym att bytas varje dygn.

- Det är skönt att vi nu får en komplett lösning på tillgången till vatten och el vid yttre störningar. Skulle vattenavbrotten vara längre än tre dygn kan reservtanken dessutom fyllas på med tankbil, så att vård och personalen påverkas minimalt, säger Lars Flodin (MP).

Den nya reservvattentanken beräknas kosta 11 miljoner kronor.

För mer information kontakta:

Lars Flodin, landstingsråd (MP)
021-17 45 35

Denise Norström, landstingsstyrelsens ordförande (S)
021-17 46 77


 


Om Region Västmanland

Regionens huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional utveckling samt miljö. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.


Presskontakt

Presskontakt vid allvarlig händelse
Kommunikatör i beredskap
Presskontakt vid allvarlig händelse
Vid pågående allvarlig händelse utanför kontorstid. Kommunikatör i beredskap.
Eva Lindahl
Kommunikationsdirektör
Eva Lindahl