2023-02-23 09:08Pressmeddelande

Sjukhusbygget: Aina Wifalks gata återöppnas den 1 mars

Den 1 mars utökas arbetsområdet för det nya akutsjukhuset, vilket innebär att Aina Wifalks gata öppnas upp som enda bilinfart till ett antal ingångar vid sjukhuset i Västerås. Infarten gäller preliminärt fram till sommaren 2024 då Adelsögatan tillfälligt öppnas norrut från Aina Wifalks gata.

Att öppna Aina Wifalks gata är ett viktigt steg i arbetet på sjukhusområdet. Det medför ändrade trafikflöden på området så besökare rekommenderas att följa skyltningen och stå på anvisad parkering, säger Victoria Hörnedal, programchef nytt akutsjukhus Västerås.

Från 1 mars är det följande ingångar som endast kan nås via Aina Wifalks gata om man kommer med bil:

  • Ingång 33, Förlossningen
  • Ingång 36, Akutmottagningen
  • Ingång 37, Jourmottagningen, Sårcentrum och Blodcentralen.

Besökare med bil kör in till Aina Wifalks gata från Cedergatan. Men fotgängare och cyklister kan ta sig in på området via en ny gång- och cykelväg från Stockholmsvägen.

Ny parkering på gångavstånd

På vänster sida i körriktningen på Aina Wifalks gata finns en ny parkering för både personal och besökare. Från parkeringen kommer man sedan vidare till sjukhuset via en gångväg.

  • Besökare till Akutmottagningen registrerar sig i den digitala terminalen inne vid receptionen.
  • Besökare till Jourmottagningen och Sårmottagningen registrerar sig inne på Jourmottagningen i den digitala terminalen.
  • Blodgivare har egna tillstånd som ska placeras synligt i framrutan på bilen.
  • Personal ska ha giltigt digitalt parkeringstillstånd.

Besökare till förlossningen parkerar som tidigare utanför ingång 33 och anmäler sig i receptionen och får parkeringstillstånd som ska placeras synligt i framrutan på bilen.

På regionens hemsida finns alltid uppdaterad information om sjukhusbygget:

Pågående och planerade arbeten - Region Västmanland (regionvastmanland.se) 

För mer information:

Victoria Hörnedal. Programchef nytt akutsjukhus Västerås

Telefon: 021- 17 56 24

Guide till sjukhusområdet från den 1 mars.

 

 Om Region Västmanland

Region Västmanlands huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional hållbar utveckling. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.


Presskontakt

Presskontakt dagtid
Presskontakt dagtid
Vardagar kl 08 - 16:30.