2021-10-14 11:25Pressmeddelande

Självprovtagnings-kit till skolor för att motverka spridning av covid-19

Region Västmanland delar ut självprovtagnings-kit för covid-19 till skolor där det finns konstaterad smitta. Detta för att minska smittspridningen i skolorna, och därmed i samhället i stort. Hittills har cirka 2 500 tester delats ut till västmanländska skolor sedan starten i augusti.

Även om restriktionerna lättats så finns viruset fortfarande kvar. Självprovtagnings-kit är ett av flera redskap för att kunna stoppa eventuella smittkedjor så tidigt som möjligt, och är en viktig del i vårt smittspårningsarbete, säger Daniel Heimer, biträdande smittskyddsläkare.

Så här fungerar det:

  • När det finns minst två konstaterat smittade i en klass tar skolans rektor kontakt med Enheten för smittskydd och vårdhygien på Region Västmanland, som då skickar testen till skolan för vidare distribution till klassens elever. När testerna är klara skickas de tillbaka för laboratorieanalys.
  • Gymnasieelever gör testet själva på skolan och registrerar sina test via sin e-legitimation.
  • Grundskoleelever tar med sig testet hem för att få hjälp av en vuxen. För barn under 13 år krävs att vårdnadshavaren har e-legitimation för att registrera testet. Barn äldre än 13 år behöver egen e-legitimation. Saknas e-legitimation får man ringa Kontaktcenter på 1177 för att få hjälp att boka en provtagning.

Smittspårningsarbetet när det gäller covid-19 kommer att fortgå så länge det finns behov av det, avslutar Daniel Heimer.

 Kontakt:

Daniel Heimer, biträdande smittskyddsläkare

e-post: daniel.heimer@regionvastmanland.se

 

 

 

 

 


Om Region Västmanland

Region Västmanlands huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional hållbar utveckling. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.

Kontaktpersoner

Presskontakt dagtid
Presskontakt dagtid
Vardagar kl 08 - 16:30.