2021-01-19 12:15Pressmeddelande

Satsningar ger förändringar i VLs biljettutbud

Västerås stad vill tillsammans med Region Västmanland satsa på kollektivtrafiken. För att möjliggöra det kommer flera förändringar att ske i VLs biljettutbud från och med 1 mars.

Att resa kollektivt är ett hållbart sätt att resa. Kollektivtrafikförvaltningen och Västerås stad vill att kollektivtrafiken ska vara ett attraktivt alternativ för västeråsarna när de behöver resa inom kommunen.

För att ge fler möjlighet till att resa kollektivt inom Västerås kommun har Västerås kommunfullmäktige beslutat att från 2021 ändra biljetter och priser inom kollektivtrafiken i Västerås.

Syftet är att bland annat att finansiera tätare turer på linjer med många resenärer. Redan i december ökade turtätheten på linje 3 och 21. Satsningen innefattar också att möjliggöra kollektivtrafik till nybyggda bostadsområden som till exempel Sätra.

Vi kommer också att fortsätta att satsa på en utbyggnad av kollektivtrafiken i hela regionen med bl.a. utvecklad tågtrafik, och där vi inte har möjlighet till tåg fortsätter vi att se över busslinjerna i nära samråd med kommunerna, säger Tommy Levinsson (S), ordförande i Kollektivtrafiknämnden.

För att kunna finansiera utbyggnaden av kollektivtrafiken i Västerås sker förändringar i VLs biljettutbud från och med 1 mars.

  • 10-resorskortet i Västerås får nya villkor. Övergångstiden ändras till 1 timme.
  • 40-resorskortet slutar att säljas i hela länet.
  • Biljetter och kort som gäller i Västerås för ungdomar och seniorer rabatteras med 25 % istället för 50 %.

Det är aldrig roligt att behöva höja biljettpriserna, men detta är en nödvändig pusselbit för att kunna utveckla och satsa på kollektivtrafiken framöver, säger Anna Thunell (MP) ordförande i tekniska nämnden.

Berörda kort som köpts innan 1 mars 2021 gäller, med samma villkor, till och med den 28 februari 2022. För resenärer som har resor kvar på berörda kort, och som inte kommer att hinna att använda dessa, finns möjlighet till återköp fram till och med den 28 februari 2022.

Presskontakt

Tommy Levinsson
Ordförande Kollektivtrafiknämnden. Region Västmanland
Tel: 021–17 34 93

Arne Andersson
Direktör Kollektivtrafikförvaltningen. Region Västmanland
Tel: 021–17 30 54

Anna Thunell
Ordförande Tekniska nämnden, Västerås stad
Tel: 021- 39 13 94

Jan Persson
Avdelningschef Teknik- och fastighetsförvaltningen, Västerås stad
Tel: 021–39 25 67

Mer information

Länk till protokoll från kommunfullmäktige 26 november 2020 (öppnas i Chrome)

Länk till protokoll från kollektivtrafiknämnden 3 december 2020

DescriptionOm Region Västmanland

Region Västmanlands huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional hållbar utveckling. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.

Kontaktpersoner

Presskontakt dagtid
Presskontakt dagtid
Vardagar kl 08 - 16:30.