2018-06-21 09:15Pressmeddelande

​Samordnare ska förbättra elevhälsan i länet

En gemensam samordningsfunktion bör inrättas i Västmanland för att förbättra elevhälsan. Det anser regionstyrelsen som på onsdagen ställde sig bakom förslaget om samordningsfunktion för elevhälsan, under förutsättning att länets kommuner också gör det.

- Det här är ett utmärkt exempel på hur vi kan förbättra samarbetet mellan vård och skola och utveckla vårt gemensamma stöd för barn och ungas hälsa, säger regionrådet Pernilla Rinsell (MP).

- I dag saknas bra kontaktvägar mellan regionens olika enheter, t ex BUP och Barnkliniken, och elevhälsan i länet. Samordningsfunktionen ska fylla det tomrummet, något som är särskilt viktigt för de mindre kommunerna, säger regionrådet Hans Jansson (V).

Samordningsfunktionen gäller för elevhälsans medicinska del. Den ska bestå av samordnande skolsköterska (80 procent) och samordnande skolläkare (20 procent).

Verksamheten ska bekostas gemensamt av Region Västmanland och länets kommuner.
 

För mer information kontakta:

Pernilla Rinsell (MP), regionråd
021-17 43 57

Hans Jansson (V), regionråd
021-17 59 90

Regionens huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional utveckling samt miljö. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.


Om Region Västmanland

Regionens huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional utveckling samt miljö. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.


Presskontakt

Presskontakt vid allvarlig händelse
Kommunikatör i beredskap
Presskontakt vid allvarlig händelse
Vid pågående allvarlig händelse utanför kontorstid. Kommunikatör i beredskap.
Eva Lindahl
Kommunikationsdirektör
Eva Lindahl