2016-01-27 08:00Pressmeddelande

​Samlat program för landstingets hälsoinriktade arbete

null

Landstingsstyrelsen godkände på tisdagen ett förslag till program för Landstinget Västmanlands hälsoinriktade arbete.

- Programmet tar ett samlats grepp om landstingets hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete. En viktig del är att minska de skillnader som finns i hälsa och levnadsvanor mellan olika delar av befolkningen, säger landstingsrådet Pernilla Rinsell (MP).

I programmet sägs att hälso- och sjukvårdens kunskap om hur sjukdomar kan förebyggas och hälsan främjas är viktig att ta tillvara.

Det är i mötet med patienten som hälso- sjukvårdspersonalen kan stärka den enskildes tro på sin egen förmåga att förbättra sin hälsa och hantera sjukdom. Det handlar om att stärka riskfaktorer genom ett hälsofrämjande förhållningssätt.

Även landstingets medarbetare omfattas. För att kunna bidra till bättre hälsa för invånarna är det angeläget att medarbetarna själva upplever att de arbetar på en hälsofrämjande arbetsplats.

Programmet för landstingets hälsoinriktade arbete behandlas vid landstingsfullmäktiges sammanträde den 17 februari 2016.

För mer information kontakta:

Pernilla Rinsell, landstingsråd (MP)
021-17 43 57


Om Region Västmanland

Regionens huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional utveckling samt miljö. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.


Presskontakt

Presskontakt vid allvarlig händelse
Kommunikatör i beredskap
Presskontakt vid allvarlig händelse
Vid pågående allvarlig händelse utanför kontorstid. Kommunikatör i beredskap.
Eva Lindahl
Kommunikationsdirektör
Eva Lindahl