2021-04-19 14:31Pressmeddelande

Samarbete i pandemin har hållit antalet sjukhusinlagda patienter nere

Utan samarbete över vårdgränserna hade det blivit fler sjukhusinlagda patienter –  med större risk för att övrig vård trängs ut. Johan Saaw, chef för medicinkliniken i Köping, pekar ut samarbetet med vårdcentralerna och den kommunala sjukvården som en framgångsfaktor i arbetet med coronapandemin.

– Om vi inte hade haft samarbetet i pandemin skulle våra 70 vårdplatser i Köping i värsta fall kunnat vara belagda med uppemot ytterligare cirka 40 patienter för karantänvård, alltså vård som inte är medicinskt motiverad.  Det hade inneburit en enorm påfrestning för den övriga vården. Nu har dessa patienter istället kunnat vistas i kommunal karantänvård, säger Johan Saaw.

Det rådde stor osäkerhet när pandemin slog till mot världen och Västmanland i februari-mars förra året. Det fanns inte tillräckligt med skyddsmaterial och kunskapen var låg om sjukdomens förlopp och hur den bäst skulle behandlas. Inte heller fanns det några tester.

Regelbundna avstämningar

Ledningen för hälso-och sjukvården i Region Västmanland bestämde tidigt i pandemin att sjukhusen måste utveckla samarbetet med vårdcentralerna och den kommunala sjukvården. Samarbetet organiseras med varje sjukhus upptagningsområde som bas, vilket för Köpings del omfattar såväl privatdrivna som regiondrivna vårdcentraler i Köping, Arboga, Kungsör och Hallstahammar –  samt den kommunala sjukvården i dessa kommuner. Det handlar om regelbundna avstämningar rörande smittläget, sjukskrivningar bland vårdpersonal, antalet inlagda patienter, och vad som är på gång i största allmänhet. 

 Johan Saaw:

– Från början gällde det väldigt konkreta saker, som till exempel jakten på skyddsutrustning. Vem vet var man kan få tag i den? Hur tillverkar man egen?

Rätt vård för rätt patient vid rätt tidpunkt

Det har alltid funnits ett flöde av patienter från den kommunala sjukvården till sjukhusen, även långt innan pandemin.  Det gäller äldre multisjuka personer som insjuknar i till exempel säsongsinfluensan, eller vinterkräksjukan, och behöver sjukhusvård. Ofta har dessa patienter stannat kvar på sjukhuset även när det inte längre varit motiverat rent medicinskt.

– De har fått stanna kvar på sjukhuset tills de varit smittfria, i karantän alltså. När coronapandemin slog till blev det arbetssättet ohållbart. Att kommunerna har inrättat egna covidenheter har varit avgörande för att klara sjukhusvården och jobba för att rätt patient får rätt vård vid rätt tidpunkt, säger Johan Saaw.

Att primärvården, vårdcentralerna, ingår i samarbetet är viktigt för att kunna följa patientflödena från början. Vårdcentralen är ofta den första kontakten för coronadrabbade patienter som senare riskerar att hamna i sjukhusvården.

– Överhuvudtaget gör samarbetet det lättare att förbereda och planera vården på olika nivåer. Missförstånd och fel kan stoppas på ett tidigt stadium, avslutar Johan Saaw.

Vårdcentralchefen: ”Ett fantastiskt bra samarbete”

Yvonne Blücher Svensson är chef för den regiondrivna vårdcentralen i Hallstahammar. Hon ser det utökade samarbetet mellan olika vårdgivare som en naturlig fördjupning av det som redan var på plats innan pandemin.

– Det är ett fantastiskt bra samarbete. Snabb problemlösning och bra dialog. Genom att vi känner varandra så väl kan många frågor åtgärdas tidigt. Jag kan lyfta telefonen och vet exakt vem jag ska prata med, säger Yvonne Blücher Svensson.

När det gället samarbetet med sjukhuset beskriver Yvonne Blücher Svensson hur det kan handla om dagliga snabba beslut som fattas i samråd.

– Till exempel om vi ska skicka in en viss patient till sjukhuset, eller om vi ska avvakta.

MAS i Köping: ”Vi kan inte klara den här krisen var för sig”

Malin Svakko är MAS, medicinskt ansvarig sjuksköterska, på Köpings kommun. Hon ser att ett redan bra samarbete över gränserna mellan olika vårdgivare har utvecklats och fördjupats under pandemin.

–  När vi får veta från sjukhuset att de har en ökad belastning så får vi tid att planera för att kunna ta hem sjukhuspatienter fortare. Och vi kan börja förbereda för korttidsplatser för covid-19. Naturligtvis gäller det omvända också –  att vi kan informera sjukhuset så fort smittan ökar i den kommunala vården, säger Malin Svakko.

Förutom pandemisamarbetet med primärvården i de övriga kommunerna i västra Västmanland och Köpings sjukhus, har hon tillsammans med övriga MAS-ar haft regelbundna möten med smittskydd och vårdhygien vid Region Västmanland.

– Under den tid pandemin pågått har vi varit med om att rekommendationer och smittoläge kan växla snabbt, inte minst när det gäller alla nya rön. Vi kan inte klara den här krisen var för sig, avslutar Malin Svakko.

 

Kontaktuppgifter:

Johan Saaw
Tel. 0221-267 04
E-post. johan.saaw@regionvastmanland.se

Yvonne Blücher Svensson
Tel. 072-153 09 73
E-post. yvonne.blucher.svensson@regionvastmanland.se

Malin Svakko
Tel. 0221-258 25
E-post. malin.svakko@koping.se

 


Om Region Västmanland

Region Västmanlands huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional hållbar utveckling. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.


Presskontakt

Presskontakt dagtid
Presskontakt dagtid
Vardagar kl 08 - 16:30.