2018-03-13 16:07Pressmeddelande

​Så ska vård vid demenssjukdom bli bättre

Vad innebär de nya nationella riktlinjerna för vård och omsorg vid demenssjukdom? Den frågan behandlas vid ett möte den 16 mars på Västmanlands sjukhus Västerås.

I Sverige har 130 000 – 150 000 personer demenssjukdom i dag. Antalet drabbade förväntas öka kraftigt efter 2020 när det stora antalet personer som föddes på 1940-talet uppnår hög ålder.

För att förbättra vården har Socialstyrelsen uppdaterat de nationella riktlinjerna för vård och omsorg vid demenssjukdom.

Under dagen finns representanter från Socialstyrelsen på plats för att berätta om förändringarna i riktlinjerna.

Deltagarna kommer även få hör om goda exempel från Västmanland i arbetet med demens.

Konferensen vänder sig till politiker, tjänstemän, chefer och andra yrkesverksamma inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten i Västmanland.

Se mer i bifogat program.

Media är välkommen.

För mer information kontakta:

Gunilla Brissman, verksamhetschef Geriatrik och medicinsk rehabilitering
021-17 55 66, gunilla.brissman@regionvastmanland.se

Regionens huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional utveckling samt miljö. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.


Om Region Västmanland

Regionens huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional utveckling samt miljö. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.


Presskontakt

Presskontakt vid allvarlig händelse
Kommunikatör i beredskap
Presskontakt vid allvarlig händelse
Vid pågående allvarlig händelse utanför kontorstid. Kommunikatör i beredskap.
Eva Lindahl
Kommunikationsdirektör
Eva Lindahl