2014-05-28 17:00Pressmeddelande

Så jobbar landstinget för bättre hälsa

null

Hälsosamtal, hjälp att sluta röka och fysisk aktivitet på recept är exempel på det omfattande hälsoinriktade arbete som pågår inom Landstinget Västmanland och som redovias i Folkhälsorapport 2014.

- Det handlar om ett långsiktigt och tålmodigt arbete inom många olika områden. Det är ännu för tidigt att se effekterna men vi är övertygade om vi är på rätt väg, säger landstingsrådet Barbara Conte (MP).

2010 beslutade landstinget om det hälsoinriktade programmet Bättre Hälsa med inriktning på hälsosam vikt, psykisk hälsa, tobak, alkohol och andra droger med målet att västmanlänningarna ska ha goda levnadsvanor.

Sedan dess har ett omfattande hälsoinriktat och sjukdomsförebyggande startat och intensifierats. Några exempel:

 • Hälsobladet där patienter får skatta sina matvanor, fysisk aktivitet och tobaks- och alkoholbruk. Baserat på svaren har patienterna personliga samtal om sin hälsa. Under 2012-2013 genomfördes 14 000 rådgivande samtal på länets vårdcentraler.
 • Dessutom har 600 personer över 75 år fått hälsosamtal och över 300 personer med utvecklingsstörning har gjort hälsoundersökning.
 • Hälsobladet har även införts inom vuxenpsykiatrin där många patienter har dåliga levnadsvanor. Alla patienter erbjuds hälsokontroller med särskild satsning på rökning och motion.
 • Hälsocenter – som sedan 2013 finns på fyra orter i länet. På hälsocentren genomförs hälsosamtal kring livsstilsfrågor och stressrelaterade problem. Under 2013 fick hälsocentren 550 nya deltagare.
 • Fysisk aktivitet på recept. Under 2013 förskrevs 2 200 recept om motion bara inom primärvården.
 • Barn- och ungdomspsykiatrin har flyttat ut delar av verksamheten i primärvården för att möta den ökade tillströmningen av unga med psykisk ohälsa.
 • Alla ungdomar som kommer till länets ungdomsmottagningar får frågor om sina hälsovanor och erbjuds stöd, exempelvis rökavvänjning.
 • På Västmanlands sjukhus finns ett strukturerat arbete med rökstopp inför operation, där patienter erbjuds hjälp att sluta röka.
 • Reumatologkliniken har en livsstilsmottagning där patienter erbjuds stöd att förändra sina hälsovanor.
 • Förebyggande arbete inom mödra- och barnhälsovården för att minska tobaksbruket bland nyblivna föräldrar har resulterat i nedåtgående trend.
 • Samverkan mellan barn-, mödra- och skolhälsovården inom området hälsosam vikt för barn och unga.
 • Deltagande i nätverkande i det svenska för hälsofrämjande hälso- och sjukvård, HFS.
 • Ett 100-tal medarbetare i primärvården gick 2013 utbildning i motiverande samtalsteknik.
 • Medverkande i en rad hälsoinriktade forsknings- och utvecklingsprojekt.

För mer information kontakta:

Barbara Conte, landstingsråd (MP)
021-17 41 86


Om Region Västmanland

Regionens huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional utveckling samt miljö. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.


Presskontakt

Presskontakt vid allvarlig händelse
Kommunikatör i beredskap
Presskontakt vid allvarlig händelse
Vid pågående allvarlig händelse utanför kontorstid. Kommunikatör i beredskap.
Eva Lindahl
Kommunikationsdirektör
Eva Lindahl