2019-09-18 06:30Pressmeddelande

Så får västmanlänningar bättre liv tack vare Hjälpmedelscentrum

Tyngdprodukter som lindrar oro och hjälpmedel mot sömnapné. Det är några exempel på vad man kommer möta som besökare på Hjälpmedelscentrums öppna hus klockan 10-14 på måndagen den 23 september.

Var femte person i Sverige har ett hjälpmedel. Och i Västmanland finns just nu cirka 70 000 olika hjälpmedel som hjälper västmanlänningarna att förenkla sin vardag.

Hjälpmedelscentrum på Signalistgatan 2 i Västerås drivs av Region Västmanland och tillhandahåller och servar hjälpmedel för västmanlänningarna. Ett exempel på det sistnämnda är det rollatorcafé som kommer att hållas under öppet hus. Där blir ens rollator servad medan man väntar.

På Hjälpmedelscentrum finns en stor utställning där leverantörer visar upp hjälpmedel, samt en inredd lägenhet med hjälpmedel som stöttar bland annat minne och planering. Utställningen kan besökas under öppet hus, men även resten av året.

Förutom utställningen blir det två rundvandringar, klockan 11 och klockan 13. Vidare hålls föreläsningar. Gratis – men max 90 personer per föreläsning:

10.00-10.15 Aktiv och trygg med GPS-larm

10.30-10.45 Tyngdprodukter som lindrar oro

11.00-11.15 Inkontinens

11.30-11.50 CPAP – Hjälpmedel mot sömnapné

För mer information kontakta:

Anne-Christine Ahl, förvaltningsdirektör Hjälpmedelscentrum
021-17 45 71


Om Region Västmanland

Region Västmanlands huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional utveckling samt miljö. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.


Presskontakt

Presskontakt dagtid
Presskontakt dagtid
Vardagar kl 08 - 16:30.