2022-07-01 08:02Pressmeddelande

Så bidrar femteklassare i Arboga till länets kulturarv

Fritidsgårdar, lekparker samt en ishall är några exempel på företeelser som numera finns på nätet som en del av länets kulturarv – tack vare två klasser i årskurs 5 på Ladubacksskolan i Arboga. Under våren har barnen haft i uppgift att utforska platser i sina närmiljöer via ett kulturprojekt i Region Västmanlands regi.

KulturarvsberättARna – barn och unga utforskar, är ett projekt som Region Västmanland driver med finansiering från Statens kulturråd för att samla in berättelser från barn och unga i länet om platser i deras närhet.

Fritidsgårdar, lekparker, ishall, fotbollsplan, skolan och hemmet är några exempel på platser som är viktiga för eleverna på Ladubacksskolan i Arboga, den första skola som testat en ny metod att samla in barn och ungas berättelser som ett bidrag till Kulturarv Västmanlands hemsida – där alla kan bidra med att dokumentera länets kulturarv.

Marcus Jidsjö, mellanstadielärare, har ansvarat för femmornas arbete på Ladubacksskolan:

Det har varit ett roligt, lärorikt och klurigt projekt. Eleverna tyckte att det var roligt att själva hitta en plats i sitt närområde och sedan lära sig dess historia. Det gjorde att uppgiften kom nära och skapade entusiasm.

Anna Bratås är antikvarie från Västmanlands läns museum och arbetar en del av sin tid i projektet KulturarvsberättARna. Under våren har hon besökt skolan i Arboga vid tre tillfällen och pratat med barnen om det kulturarv som finns i arkiv och muséer i form av bilder, föremål och berättelser. Tillsammans läste de ur en 14-årings dagbok från 1800-talet och pratade om vikten av att samla in barns och ungas berättelser från vår nutid.

Det finns ju väldokumenterade platser som vuxna har sett som viktiga att bevara och dokumentera, men lika viktigt är det att vi får kunskap om platser som är betydande för nutidens barn och unga, säger hon.

Några utdrag från berättelser:

”Jag har valt den här platsen för den accepterar mig för vem jag är, den finns där för mig när jag behöver den och den stöttar mig när jag behöver den.”

”I några av dom sista A-lags hemmamatcherna stod jag i klacken och sjöng och hoppade. Platsen är mest viktig för mig för att jag vill bli hockeyproffs och jag har fått många vänner där.”

”Muren byggdes mer än 300 år sedan och är kvar. Den är vid Trefaldighetskyrkan på stan. Den är viktig för mig för att där är jag och spelar Pokemon Go med mina kompisar.”

”Arboga Kulturskola betyder mycket för mig eftersom jag lärde mig spela gitarr där. Jag spelar musik och sjunger där. Jag tror att den har funnits i kanske 90 - 100 år.”

Kontakt:

Anna Bratås

Antikvarie på Västmanlands läns museum
Tel. 021-481 82 49

Läs barnens egna berättelser:

https://kulturarvvastmanland.se/databas/artikel/personhistoria/ta-del-av-mellanstadieelevers-berattelser-om-deras-platser

Om Kulturarv Västmanland

Kulturarv Västmanland är en digital kunskapskälla om länets kulturarv. Här samlas berättelser, bilder och filmer från alla som vill vara med och bidra. Kulturarv Västmanland drivs av Region Västmanland i samverkan med länets tio kommuner, Västmanlands läns museum och Västmanlands hembygdsförbund och Fornminnesförening. Kulturarv Västmanland samarbetar även med kulturarvsaktörer i länet för insamlande och publicering av material.

Fakta Kulturrådet

Kulturrådet är en myndighet som genom att främja, följa upp och fördela bidrag till kultur är med och förverkligar nationell kulturpolitik. Kulturrådet arbetar för att utveckla Sveriges kulturliv i hela landet och internationellt.Om Region Västmanland

Region Västmanlands huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional hållbar utveckling. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.


Presskontakt

Presskontakt dagtid
Presskontakt dagtid
Vardagar kl 08 - 16:30.