2014-05-14 14:25Pressmeddelande

Rödgröna satsningar ger resultat

null

Fortsatt fokus på primärvård, hälsa och kollektivtrafik. Det är huvuddragen i det förslag till landstingsplan 2015-2017 som majoriteten (S, V och MP) i lägger fram.

- Vi har tagit ansvar för att säkra den västmanländska vårdens höga kvalitet. En stark framtida välfärd kräver investeringar av de slag vi gjort under hela mandatperioden. Vi fortsätter på den inslagna vägen för att människor ska ha en god tillgänglighet till vården, säger landstingsstyrelsens ordförande Denise Norström (S).

- De senaste årens arbete har inneburit en klar förbättring i den nationella rankingen av vårdkvalitet. Dessutom har Västmanland klättrat till en topplacering för kollektivtrafiken. Det visar att rödgröna satsningar ger resultat, och det framgångsrika arbetet går vi nu vidare med, säger landstingsrådet Juha Rundgren (V).

- Jag är glad över satsningen på primärvården så att vi kan ge vård på rätt vårdnivå. Vi hjälper också människor till god hälsa genom att arbeta in ett hälsofrämjande arbetssätt i hela landstinget, säger Barbara Conte (MP).

I landstingsplanen finns en ramökning på 61 miljoner kronor till Västmanlands sjukhus.
- Tillskottet täcker delar av förvaltningens underskott och bidrar till att säkra vårdens kvalitet. Samtidigt måste det pågående arbetet med att effektivisera verksamheten fortsätta. Det finns fortfarande stora utmaningar kvar, säger Denise Norström.

 

För mer information kontakta:

Denise Norström, landstingsstyrelsens ordförande (S)
021-17 46 77

Juha Rundgren, landstingsråd (V)
021-17 46 84

Barbara Conte, landstingsråd (MP)
021-17 41 86

 


Om Region Västmanland

Regionens huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional utveckling samt miljö. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.


Presskontakt

Presskontakt vid allvarlig händelse
Kommunikatör i beredskap
Presskontakt vid allvarlig händelse
Vid pågående allvarlig händelse utanför kontorstid. Kommunikatör i beredskap.
Eva Lindahl
Kommunikationsdirektör
Eva Lindahl