2016-10-20 10:13Pressmeddelande

​Riksdagsbeslut: Västmanland får bli region

null

Nu är det formellt klart – Landstinget Västmanland får bilda region den 1 januari 2017 och tar då över det regionala utvecklingsansvaret från länsstyrelsen.

På onsdagen beslutade riksdagen att Västmanland, tillsammans med Uppsala, Västernorrlands och Norrbottens län, skrivs in i lagen om Regionalt utvecklingsansvar i vissa län.

- Det är skönt att det formella beslutet nu är fattat, säger landstingsstyrelsens ordförande Denise Norström (S). Vi står inför en historisk förändring och har påbörjat en oerhört spännande resa för att skapa mer livskraft för länets invånare och näringsliv. Med regionbildningen ökar förutsättningarna för ett närmare samarbete med kommunerna i frågor om hur vi bäst stärker och utvecklar Västmanland.

Riksdagsbeslutet innebär att den nya regionen – förutom nuvarande ansvarsområden som hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och kultur – får ansvar för arbetet med regionens tillväxt samt planer för länets infrastruktur.

Här finns mer information om regionbildningen: http://www.ltv.se/Om-landstinget/regionkommun/

Kontaktperson:

Denise Norström (S), landstingsstyrelsens ordförande
021-17 46 77


Om Region Västmanland

Regionens huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional utveckling samt miljö. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.


Presskontakt

Presskontakt vid allvarlig händelse
Kommunikatör i beredskap
Presskontakt vid allvarlig händelse
Vid pågående allvarlig händelse utanför kontorstid. Kommunikatör i beredskap.
Eva Lindahl
Kommunikationsdirektör
Eva Lindahl