2022-03-08 15:40Pressmeddelande

Revisionsrapport med synpunkter på vårdkvalitet och ekonomisk redovisning vid vårdcentralen i Fagersta

I en revisionsrapport presenterar Region Västmanland flera synpunkter på vad man anser utgöra brister i såväl vårdkvalitet som ekonomisk redovisning vid vårdcentralen Mitt Hjärta i Fagersta. Regionen efterfrågar besked från vårdcentralen om vilka åtgärder som vidtagits – samt aviserar fortsatt uppföljning under våren.

Vi startade revisionen eftersom det hade kommit in signaler om olika brister i verksamheten, bland annat från den kommunala äldrevården och från patienter vid vårdcentralen och deras anhöriga, säger Maria Martinsson, chef för Vårdval Primärvård i regionen.

Samtliga vårdcentraler i Västmanland, privatdrivna som regiondrivna, ska enligt avtal arbeta utifrån det så kallade primärvårdsprogrammet – ett omfattande dokument som reglerar hur vården ska bedrivas utifrån olika riktlinjer för kompetens och medicinsk kvalitet, och det är Vårdval Primärvård som ansvarar för att  följa upp hur samtliga vårdcentraler i länet lever upp till kraven som ställs i programmet. 

Den genomförda revisionen har bland annat grundat sig på journalgranskningar som sträcker sig från och med 2019 till en bit in i början av 2021. Några exempel på utpekade problemområden:

  • Bristande patientsäkerhet beträffande vårdcentralens uppdrag i den kommunala äldrevården i Fagersta
  • Kompetens- och bemanningskrav uppfylldes inte på flera punkter
  • Bristande koppling till nationellt kunskapsstöd när det gäller kroniska sjukdomar
  • Bristande introduktion till nyanställda

I revisionsrapporten har Vårdval Primärvård även synpunkter på hur Mitt Hjärta har registrerat och kodat diagnoser, telefonkontakter och besök - vilket innebär att vårdcentralen fått mer ersättning utbetalt från Region Västmanland än vad man har rätt till enligt de ingångna avtalen. Därför kräver regionen att 690 000 kronor betalas tillbaka för felaktigt utbetalda ersättningar.

Vårdcentralen har genomfört en del förbättringar under revisionens gång, och Vårdval Primärvård  kommer fortsatt följa upp verksamheten under våren för att säkerställa att bristerna åtgärdats och avtalet uppfylls.

Vår viktigaste uppgift är att säkerställa en fungerande vårdcentral för invånarna i Fagersta. Det är en del av regionens ansvar för att god och säker vård bedrivs i hela länet utifrån kraven i hälso- och sjukvårdslagen och övriga lagar, säger Maria Martinsson.

Patienter eller anhöriga som har synpunkter på vården uppmanas i första hand att kontakta verksamhetschefen på den mottagning där man fått vård eller behandling. Det är också möjligt att vända sig till patientnämnden i Region Västmanland.

Kontakt:

Maria Martinsson
Chef för Vårdval Primärvård, Region Västmanland
Tel: 079-061 10 45Om Region Västmanland

Region Västmanlands huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional hållbar utveckling. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.


Presskontakt

Presskontakt dagtid
Presskontakt dagtid
Vardagar kl 08 - 16:30.