2015-01-23 13:06Pressmeddelande

"Resultatet godkänt men inte tillräckligt”

null

Landstingets ekonomiska resultat för 2014 blev 83,5 miljoner kronor, vilket är något bättre än planerat (70 Mkr i budget).

- Resultatet är godkänt, men för att landstinget långsiktigt ska klara framtida investeringar och avsättningar till pensioner krävs betydligt större överskott, säger landstingsstyrelsens ordförande Denise Norström (S).

Bokslutsrapporten visar att det sammanlagda underskottet i de sjukvårdande förvaltningarna blev 170 miljoner kronor, varav 151 miljoner i Västmanlands sjukhus.

- Den ekonomiska utvecklingen i sjukvården är mycket oroande. Ska vi klara ett positivt resultat 2015 måste vidtagna åtgärder få effekt så att kostnadsutvecklingen dämpas. I annat fall kommer vi att behöva se över landstingets investeringsplaner.

Underskottet i sjukvården vägs upp av överskott i de landstingsövergripande verksamheterna, bland annat beroende av senarelagda projekt och ändrade redovisningsprinciper. Dessa överskott är av engångskaraktär och kommer inte att påverka 2015 års resultat på motsvarande sätt.

För mer information kontakta:

Denise Norström, landstingsstyrelsens ordförande (S)
021-17 46 77


Om Region Västmanland

Regionens huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional utveckling samt miljö. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.


Presskontakt

Presskontakt vid allvarlig händelse
Kommunikatör i beredskap
Presskontakt vid allvarlig händelse
Vid pågående allvarlig händelse utanför kontorstid. Kommunikatör i beredskap.
Eva Lindahl
Kommunikationsdirektör
Eva Lindahl