2014-01-24 15:25Pressmeddelande

”Resultatet är i nivå med vad som krävs”

null

Landstingets ekonomiska resultat för 2013 blev 145,7 miljoner kronor.

- Det är glädjande att vi nått ett resultatet som ligger i nivå med vad som krävs för att landstinget ska klara framtida investeringar och avsättningar till pensioner. Överskottet innebär också att vi har kunnat amortera 100 miljoner kronor på lån, säger landstingsstyrelsens ordförande Denise Norström (S).

Resultatet 2013 blev bättre än planerat (70 Mkr i budget), vilket främst beror på att de satsningar inom primärvården, psykiatrin och kollektivtrafiken som beslutades i samband med skattehöjningen inte fick fullt genomslag under året. Dessutom fick landstinget mer pengar i statsbidrag än beräknat.

Underskott i sjukvården Bokslutsrapporten visar samtidigt att de sjukvårdande verksamheterna har svårighet att få balans i ekonomin. Det gäller främst Västmanlands sjukhus som redovisar ett underskott med 128,5 miljoner kronor.

- Den ekonomiska utvecklingen i sjukvården är i högsta grad oroande. Jag är medveten om att det inte är enkelt att få ekonomin i balans. Därför har skjuter vi under 2014 till ytterligare 60 miljoner kronor i extra ersättning till Västmanlands sjukhus. Det är viktigt att vi är uthålliga så att vidtagna åtgärder får ekonomisk effekt, säger Denise Norström.

Under 2013 har tillgängligheten till vården ytterligare förbättrats i länet. Flertalet verksamheter klarar nu den nationella vårdgarantid och landstinget får del av den så kallade kömiljarden.

– God tillgänglighet är viktigt för att invånarna ska ha förtroende för vården. Därför är det tillfredställande att se att arbetet med att minska väntetiderna ger resultat, säger Denise Norström.

För mer information kontakta:

Denise Norström, landstingsstyrelsens ordförande (S) 021-17 46 77


 


Om Region Västmanland

Regionens huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional utveckling samt miljö. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.


Presskontakt

Presskontakt vid allvarlig händelse
Kommunikatör i beredskap
Presskontakt vid allvarlig händelse
Vid pågående allvarlig händelse utanför kontorstid. Kommunikatör i beredskap.
Eva Lindahl
Kommunikationsdirektör
Eva Lindahl