2014-04-30 11:24Pressmeddelande

Resenärer i Västerås mycket nöjda med VL

null

Första kvartalet har varit väldigt bra för VL i kollektivtrafikbarometern.

På frågan hur nöjda resenärerna är med VL sammanfattningsvis så ökar det från 67 procent (Q1 2013) till 80 procent (Q1 2014) vilket innebär en tredje plats för Västerås kommun av totalt 42 undersökta kommuner i Kollektivtrafikbarometern.

- Mycket glädjande utveckling och det visar att satsningen på den nya kollektivtrafiken börjar ge det resultat vi strävat mot, säger Carin Lidman (S) ordförande i Tekniska nämnden.

Kollektivtrafikbarometern är en branschgemensam undersökning som mäter resvanor, kvalitet och service. Varje månad intervjuas ett statistiskt urval av svenska folket i åldrarna 15-75 år. 1 200 invånare i Västmanland har intervjuats i undersökningen 2013.

- Det är en fantastisk ökning; vi har aldrig legat så här högt tidigare, så nu får vi fortsätta arbetet med att ytterligare förbättra kundnöjdheten, säger Marie Christensson, marknadschef VL.

För mer information kontakta:

Carin Lidman (S)
Ordförande Tekniska nämnden 0739-405024

Marie Christensson, chef Information och Kundservice, Kollektivtrafikförvaltningen 021-17 67 68, marie.christensson@ltv.se


 


Om Region Västmanland

Regionens huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional utveckling samt miljö. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.


Presskontakt

Presskontakt vid allvarlig händelse
Kommunikatör i beredskap
Presskontakt vid allvarlig händelse
Vid pågående allvarlig händelse utanför kontorstid. Kommunikatör i beredskap.
Eva Lindahl
Kommunikationsdirektör
Eva Lindahl