2014-04-30 11:17Pressmeddelande

Resenärer är mycket nöjda med VL

null

Första kvartalet har varit väldigt bra för VL i kollektivbarometern.

På frågan hur nöjda resenärerna är med VL sammanfattningsvis så ökar det från 64 procent (Q1 2013) till 77 procent (Q1 2014) vilket innebär en andra plats för Västmanland totalt i Kollektivbarometern.

- Det är en mycket glädjande utveckling och att vi kan se att de satsningar på utökad trafik i länet har givit resultat, säger Tommy Levinsson (S), ordförande i Kollektivtrafiknämnden.

Kollektivtrafikbarometern är en branschgemensam undersökning som mäter resvanor, kvalitet och service. Varje månad intervjuas ett statistiskt urval av svenska folket i åldrarna 15-75 år intervjuats. 1 200 invånare i Västmanland har intervjuats i undersökningen 2013.

- Vi är glada över att kunderna märker av de satsningar som görs – och arbetar nu vidare med ytterligare förbättringar, säger Marie Christensson, marknadschef VL.

För mer information kontakta:

Tommy Levinsson (S),
landstingsråd och ordf. Kollektivtrafiknämnden 021-17 34 93, tommy.levinsson@ltv.se

Marie Christensson, chef Information och Kundservice, Kollektivtrafikförvaltningen 021-17 67 68, marie.christensson@ltv.se

 


Om Region Västmanland

Regionens huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional utveckling samt miljö. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.


Presskontakt

Presskontakt vid allvarlig händelse
Kommunikatör i beredskap
Presskontakt vid allvarlig händelse
Vid pågående allvarlig händelse utanför kontorstid. Kommunikatör i beredskap.
Eva Lindahl
Kommunikationsdirektör
Eva Lindahl