2023-09-29 11:05Pressmeddelande

Rekommendation att kraftigt reducera hyrläkare och hyrsjuksköterskor

Den 29 september beslutade samverkansnämnden i Sjukvårdsregion Mellansverige om att rekommendera regionerna att kraftigt reducera hyrläkare och hyrsjuksköterskor för att stärka personalens arbetsmiljö.

Det kommer alltid att finnas ett visst behov av hyrbemanning, för tillfälliga arbetstoppar och tillfälliga vakanser, men ordinarie verksamhet ska bemannas med egen personal och hyrpersonal ska användas endast vid tillfälliga vakanser och arbetstoppar. Regionerna i Sjukvårdsregion Mellansverige, som består av Region Dalarna, Region Gävleborg, Region Sörmland, Region Uppsala, Region Värmland, Region Västmanland och Region Örebro län, strävar efter att vara oberoende av hyrläkare och hyrsjuksköterskor för ordinarie drift av verksamhet inom hälso- och sjukvården. Kostnaderna för hyrbemanning ska enligt samverkansnämndens rekommendation inte överstiga två procent av personalkostnaderna inom hälso- och sjukvården i respektive region.

Med beslutet ger samverkansnämnden en tydlig signal om vilken inriktning vi vill se för hyrbemanningen i hela sjukvårdsregionen, säger Mikael Andersson Elfgren (M), regionstyrelsens ordförande i Västmanland och ledamot i samverkansnämnden.

Hälso- och sjukvårdsledningen har tidigare beslutat att förvaltningen kraftigt ska minska inhyrning med målet att bli oberoende. Grunden för beslutet är

  • För patienterna: förbättra patientsäkerheten, kontinuiteten och stärka tryggheten i vården.
  • För medarbetarna:  förbättra arbetsmiljön, skapa förutsättningar för en stabil bemanning och öka kontinuitet i arbetsgruppen.
  • För framtiden: få mer tid till långsiktigt utvecklingsarbete av såväl kompetens som verksamhet.
  • För ekonomin: hyrpersonal är dyrt och inte ett ansvarsfullt sätt att använda skattepengar på.

Region Västmanland har detta som ett fokusområde och samverkansnämndens beslut är viktigt för att visa att vi står enade i sjukvårdsregionen. Nu måste vi visa på uthållighet. Vi är en bra arbetsgivare med bra villkor och det är det som är avgörande. Vi arbetar ständigt med att förbättra arbetsmiljön samt att stärka våra chefer säger Stephanie Bruksgård (M), regionråd med ansvar för personalfrågor.

För mer information kontakta

Mikael Andersson Elfgren (M), regionstyrelsens ordförande i Västmanland och ledamot i samverkansnämnden
072–246 69 16

Stephanie Bruksgård (M), regionråd med ansvar för personalfrågor
073–901 18 09Om Region Västmanland

Region Västmanlands huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional hållbar utveckling. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.


Presskontakt

Presskontakt dagtid
Presskontakt dagtid
Vardagar kl 08 - 16:30.