2021-02-05 12:30Pressmeddelande

Regionfullmäktiges sammanträde 16 februari genomförs fysiskt men med färre ledamöter

Regionfullmäktiges sammanträde den 16 februari kommer att genomföras fysiskt, men med begränsat antal ledamöter och olika åtgärder för att minska risken för smittspridning. 

Bakgrunden till beslutet att genomföra sammanträdet fysiskt är att förvaltningsrätten nyligen upphävde samtliga beslut som fattades vid det digitala sammanträdet i Luleå kommunfullmäktige den 22 december förra året.

Enligt rätten hade inte det digitala sammanträdet i Luleå genomförts på ett tillfredställande sätt enligt kommunallagens krav. 

Förvaltningsrättens beslut var i sak inte oväntat utifrån hur lagen är formulerad. Däremot är osäkerheten som har uppstått olycklig. Det är nu viktigt att hitta en lösning som är både rättssäker och demokratiskt hållbar, säger Andreas Weiborn (M), regionfullmäktiges ordförande.

Sammanträdet den 16 februari kommer att genomföras i Aros Congresscenters stora kongressal som inrymmer 1 000 deltagare. Antalet ledamöter sänks från 77 till 43 och samtliga placeras ut med långt mellanrum i salen.

Dessutom vidtas följande åtgärder:

- Nya rutiner har tagits fram för hur pauser kan genomföras så smittsäkert som möjligt

- Fullmäktiges vakter har fått i uppdrag att begränsa klungor och täta samlingar av personer vid pauserna

- De ledamöter som så önskar kan få munskydd

- Dessutom arbetar man för att erbjuda ledamöterna snabbtest för covid-19 innan sammanträdet

Det är mitt och presidiets mål att verka för att regionfullmäktige kan genomföra sitt uppdrag, och trots pandemin bibehålla den demokratiska funktionen i regionen. Det är också vårt mål att verka för att reducera risken att fullmäktiges ledamöter utsätts för smitta, avslutarAndreas Weiborn.

Kontaktperson:

Andreas Weiborn (M), regionfullmäktiges ordförande
Tel: 073 - 732 39 08


Ämnen: Politik

Om Region Västmanland

Region Västmanlands huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional hållbar utveckling. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.


Presskontakt

Presskontakt dagtid
Presskontakt dagtid
Vardagar kl 08 - 16:30.