2020-06-15 06:40Pressmeddelande

Regionfullmäktige tar steget till YouTube

Den 16 juni kommer regionfullmäktiges sammanträde för första gången att direktsändas över YouTube. Det sker som ett led i en försöksverksamhet om att tillgängliggöra fullmäktige.

 - Det handlar om att testa nya vägar för att nå fler tittare och lyssnare och därmed öka intresset för regionpolitiken, vilket i sin tur är en del av att fördjupa och utveckla demokratin, säger Andreas Weiborn (M), regionfullmäktiges ordförande.

Regionfullmäktige sänds sedan lång tid tillbaka på Region Västmanlands hemsida samt i TV via Öppna Kanalen. Genom att sända på regionens YouTube-kanal blir det lättare att sprida och uppmärksamma regionfullmäktige i digitala kanaler, till exempel Facebook eller bloggar.

Sändningarna via YouTube kommer att ske vid sammanträdena under resten av året, dvs juni, september, oktober och november. Därefter utvärderas försöket.

För mer information:

Andreas Weiborn (M)

Regionfullmäktiges ordförande

Telefon:  073 - 732 39 08 

Region Västmanlands YouTube-kanal:

https://www.youtube.com/user/LandstingVastmanlandOm Region Västmanland

Region Västmanlands huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional hållbar utveckling. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.

Kontaktpersoner

Presskontakt dagtid
Presskontakt dagtid
Vardagar kl 08 - 16:30.