2018-06-20 16:25Pressmeddelande

​Regionens solcellspark byggs i Köping

Region Västmanlands planerade solcellspark ska byggas i Köping. Anläggningen kommer att producera 10 procent av regionens totala elförbrukning (3 000 megawattimmar år).

Regionstyrelsen gav på onsdagen regiondirektören i uppdrag att upphandla solcellsparken.

Däremot kommer regionen vare sig att att bygga eller äga solcellsparken. I stället förordas en så kallad PPA-lösning (Power Purchase Agreement) som innebär att regionen köper el från solcellsparken och låter en entreprenör bygga, äga och drifta den.

- Det är bättre att den som är expert på att bygga och driva en solcellspark gör det. Regionen behöver därmed inte göra några investeringar men lovar i gengäld att köpa el från anläggningen under minst 30 år, säger Andreas Porswald.

Den stora solcellsparken, som kommer att behöva en markyta om sju hektar, kommer att ligga i Köpings kommun. Anledningen är bland annat att Köping tack vare närheten till Mälaren har många soltimmar och dessutom närhet till ett stabilt elnät.

- Köpings kommun är positiva till att etablera en 3000 Mwh solcellspark. Detta sätter Köping och Västmanland på kartan och är en del av regional utveckling för energiteknik, söger Andreas Porswald.

Solcellsparken beräknas minska regionens miljöpåverkan med 270 ton koldioxid om året.

Mot beslutet reserverade sig M, C, KD, L och SD.
 

För mer information kontakta:

Andreas Porswald (MP), regionråd
021-17 45 35

Regionens huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional utveckling samt miljö. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.


Om Region Västmanland

Regionens huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional utveckling samt miljö. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.


Presskontakt

Presskontakt vid allvarlig händelse
Kommunikatör i beredskap
Presskontakt vid allvarlig händelse
Vid pågående allvarlig händelse utanför kontorstid. Kommunikatör i beredskap.
Eva Lindahl
Kommunikationsdirektör
Eva Lindahl