2023-01-31 13:45Pressmeddelande

Regionens medarbetare erbjuds cykel som personalförmån

Region Västmanland arbetar med att få till beteendeförändring för att nå målen i hållbarhetsprogrammet, vara en hälsofrämjande arbetsplats samt uppmuntra motion bland medarbetarna. Region Västmanlands tillsvidareanställda medarbetare föreslås få ett erbjudande om cykel som personalförmån som kommer ske genom bruttolöneavdrag.

Cykel som personalförmån kan ha positiva effekter på medarbetares hälsa och därigenom minska sjukskrivningstal. Förmånen kan även påverka regionens hållbarhetsarbete och attraktionskraft som arbetsgivare, säger Mikael Andersson Elfgren, Regionstyrelsens ordförande (M)

Bakgrund

Region Västmanlands nya Hållbarhetsprogram2023–2030 innehåller ett klimatmål i linje med Parisavtalet. I klimatmålet ingår att minska utsläppen från medarbetares resor till och från arbetet.

Regionens Program för vidareutveckling av regionens personal- och arbetsgivarpolitik 2023–2027 ska skapa förutsättningar för att uppnå regionens resultatmål om att vara en attraktiv arbetsgivare och en hälsofrämjande arbetsplats.

Under hösten 2022 genomfördes en resvaneundersökning om hur medarbetare reser till arbetet och vad som skulle kunna få dem att resa mer hållbart. Resultatet visar att förmånscykel skulle få fler ska ta cykeln till arbetet. Så det är väldigt positivt att kunna erbjuda cykelförmån till Regionens medarbetare i hela länet, säger Sophie Andersson, Hållbarhetsdirektör.

Kontakt:

Mikael Andersson Elfgren. Regionstyrelsens ordförande (M)
E-post: mikael.andersson.elfgren@regionvastmanland.se
Tel: 072-246 69 16 

Sophie Andersson. Hållbarhetsdirektör
E-post: sophie.andersson@regionvastmanland.se
Tel: 021-17 53 50Om Region Västmanland

Region Västmanlands huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional hållbar utveckling. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.


Presskontakt

Presskontakt dagtid
Presskontakt dagtid
Vardagar kl 08 - 16:30.