2017-06-21 13:53Pressmeddelande

​Regionen vill förbättra arbetsmiljön

null

Region Västmanland prioriterar arbetsmiljöarbetet. På tisdagen beslutade regionfullmäktige att anta ett program för regionens arbetsmiljöarbete.

– Medarbetarna är vår viktigaste resurs, säger regionrådet Lena Johansson (S). Att medarbetarna trivs och mår bra är en förutsättning för att kunna erbjuda invånarna en effektiv verksamhet av bra kvalitet. Arbetsmiljöarbetet handlar både om att proaktivt påverka arbetsmiljön i positiv riktning och ha en god rehabilitering för den som ändå blir sjuk.

Det är det första arbetsmiljöprogrammet för Region Västmanland. Avsikten är att samla regionens arbetsmiljöarbete i programmet som gäller för perioden 2017-2021.

I programmet anges ett antal mål för arbetsmiljöarbetet. Det handlar exempelvis om att sprida kunskap bland chefer och medarbetare om vilka faktorer som bidrar till en hälsofrämjande arbetsplats och öka antalet hälsofrämjande arbetsplatsträffar.
 

För mer information kontakta:

Lena Johansson (S), regionråd
021-17 46 42


Om Region Västmanland

Regionens huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional utveckling samt miljö. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.


Presskontakt

Presskontakt vid allvarlig händelse
Kommunikatör i beredskap
Presskontakt vid allvarlig händelse
Vid pågående allvarlig händelse utanför kontorstid. Kommunikatör i beredskap.
Eva Lindahl
Kommunikationsdirektör
Eva Lindahl