2023-02-13 09:00Pressmeddelande

Regionen samlar in synpunkter på Västmanlands långsiktiga utveckling

Länets första regionala utvecklingsstrategi från 2020 kallas Vår strategi för ett livskraftigt Västmanland. I den beskrivs hur olika aktörer tillsammans ska arbeta mot 20 delmål för ett välmående, tillgängligt och nyskapande Västmanland. Nu har Region Västmanland startat arbetet med en revidering av planen genom att samla in åsikter från aktörer och invånare i länet.

Det behövs en gemensam riktning för hur Västmanland ska utvecklas på bästa sätt för alla oss som lever och verkar i Västmanland. Vilken utveckling vill vi se? Vilka utmaningar är mest angelägna att komma till rätta med? Det är två frågor Region Västmanland vill få in svar på.

Fokus på näringslivets förutsättningar, trygghet i samhället, tillväxt i hela Västmanland och beredskap i tider av kris är angelägna frågor för länets utveckling. När omvärlden förändras behöver vi se över vår strategi för att möta förändringarna. Därför startar vi nu arbetet med att uppdatera vår strategi för att få ett livskraftigt län säger Jenny Landernäs (M), ordförande i Regionala utvecklingsnämnden.

Alla regioner i Sverige har fått i uppdrag från regeringen att ta fram övergripande och långsiktiga strategier för den regionala utvecklingen. Strategin sträcker sig till år 2030 och tas fram i bred samverkan med länets aktörer. Den talar om hur Region Västmanland, kommunerna, länsstyrelsen, näringsliv, myndigheter, universitet, folkbildning, föreningsliv och civilsamhälle – tillsammans ska utveckla länet och möta olika utmaningar. Från februari till september 2023 tar Region Västmanland emot synpunkter på strategin från länets aktörer och invånare. Alla kan vara med och påverka planen för länets utveckling.

Kontaktpersoner

Jenny Landernäs, regionråd (M), ordförande Regionala utvecklingsnämnden
076-511 61 27
jenny.landernas@regionvastmanland.se

David Lundgren, utvecklingsstrateg, Regionala utvecklingsförvaltningen
021-481 82 87
david.lundgren@regionvastmanland.se

Mer information

Om uppdateringen av utvecklingsstrategin

Om innehållet i utvecklingsstrateginOm Region Västmanland

Region Västmanlands huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik, regional hållbar utveckling. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.


Presskontakt

Presskontakt dagtid
Presskontakt dagtid
Vardagar kl 08 - 16:30.